Ukategorisert

Mesterfagene

Mesterfagene

Følgende fag er lagt inn under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring med tilhørende mestertittel:

Stor pågang av henvendelser

Stor pågang av henvendelser

Vi har for tiden stor pågang av henvendelser. E-poster blir behandlet fortløpende og alle vil bli besvart, men det kan ta noe tid. Takk for tålmodigheten.

Mesterbrevordningen foran en ny vår

Mesterbrevordningen foran en ny vår

Etter lang tid med politisk dragkamp for å få økt årsavgiften, har vi endelig fått et historisk gjennombrudd. Politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at årsavgiften for 2019 skal økes til kr 1500 slik NHO og LO ba om.

Det kan aldri være feil å lære noe nytt!

Det kan aldri være feil å lære noe nytt!

I LO er vi nå glade og optimistiske for framtiden til mesterbrevordningen! Det er svært positivt at Mesterbrevnemnda får større handlingsrom til å utvikle mesterbrevordningen til det beste for både mestere og potensielle mestere.

God jul

God jul

Mesterbrev ønsker alle en god jul og et godt nytt år. På grunn av ferieavvikling er det enklest å nå sekretariatet på e-post: post@mesterbrev.no.