Mesterbrevkampanjen – Hva kan DU gjøre?

Mesterbrevkampanjen – Hva kan DU gjøre?

Mesterbrevnemnda ønsker at kampanjen vår skal profilere mesterbrevordningen, men selvfølgelig også deg som mester og mesterbedriftene. Det finnes også ting som du kan gjøre for å profilere ordningen og å markedsføre mesterbedriften. Mange mestere har benyttet én av disse mulighetene, men har du husket alle?

Knytt firmaet til mesterregisteret
Et foretak kan bruke mestertittel og mestermerke hvis bedriften har ansatt én eller flere mestere med gyldig mesterbrev og som har knyttet sitt mesterbrev til foretaket.

Ha alltid oppdatert firmatilknytning, slik at forbruker finner deg og ditt firma i Mesterregisteret. Ingen eller manglende oppdatert firmatilknytning er også ofte skyld i saker som dreier seg om ulovlig bruk – er firmatilknytningen din oppdatert slipper du dette.

Mer informasjon finner du på mesterbrev.no, der kan du også logge deg inn på «Min side» og administrere firmatilknytning.

Bestill mestermerket
Dersom du har en firmabil eller et butikkvindu kan du bestille selvklebende merker, klistremerker eller bil-dekor og påføre dem ved siden av firmanavnet eller for seg selv.

Disse kan du bestille på kraftex.no/gruppe/mesterprodukter

De har også støpte mester-skilt og innrammede mesterbrev.

Last ned mestermerket
Dersom bedriften din har en nettside kan du laste ned mestermerket og benytte det på nettsiden. Du kan også fremheve at bedriften er mesterbedrift og hva dette innebærer i tekst på forsiden eller under «om oss»- fanen.

Digitalt mestermerke kan lastes ned ved å logge inn på «Min side» på mesterbrev.no

Promoter mesterkvalifikasjonen i anbud
Ved oversendelse av anbud og i andre henvendelser til kunder kan du fremheve at bedriften er mesterbedrift. I følge en Norstat-undersøkelse opplyser 82% av de spurte at de føler seg tryggere med å bruke en håndverksbedrift som har en mester. 70% av forbrukerne forbinder mestere og mesterbedrifter med god faglig kompetanse. Dette kan man benytte seg aktivt av for å skille seg ut i mengden.

Her er et forslag til tekst som kan benyttes på nettside og i anbud:
«<Bedriftsnavn> er en mesterbedrift. En mester har kompetanse på høyt nivå både som fagekspert og leder. Kvalifikasjonen opparbeides gjennom arbeid kombinert med mesterutdanning eller tilsvarende utdanning, etter oppnådd fag- eller svennebrev i et mesterfag. Mesterutdanningen består av tre fagområder: Bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning. Som fagekspert har mesteren kompetanse som sikrer faglig kvalitet i utførelse etter gjeldende lover, standarder og normer. Mesteren sikrer innovative løsninger i tråd med god håndverksskikk og har ansvar for faglig utvikling og opplæring av lærlinger og svenner. Mesterkvalifikasjonen er sentral når det gjelder å sikre et seriøst arbeidsliv.»

Lik og del
Den kommende kampanjen vi blant annet foregå på sosiale medier. Jo flere reaksjoner og delinger kampanjen får, jo flere vil få med seg budskapet i kampanjen. Sosiale medier fungerer slik at jo mer populært et innlegg er, jo mer vil det spres til nye personer. Dersom du vil hjelpe oss med å spre budskapet i kampanjen må du gjerne like og dele innleggene våre. Følg oss også gjerne på: Facebook og på: Instagram

Vær en ambassadør
Mesterne selv er i stor grad med på å avgjøre hvor attraktivt det er å benytte en mester. Gode erfaringer og opplevelser med mesterbedrifter er med på å bygge opp om ordningen, dårlige erfaringer sørger for det motsatte. Som alle andre kan en mester gjøre feil, men man bedømmes ofte etter hva man gjør for å håndtere feilen.

Når en bransje, merkeordning eller kvalifikasjon får mye oppmerksomhet, kan det erfaringsmessig også komme artikler og oppmerksomhet rundt negative opplevelser som forbrukere har hatt. En god og profesjonell behandling av kunder vil alltid være lurt i lengden.

Slik bruker du mestermerket

Mestere kan benytte mestermerket i profilering av bedriften sin.

Mestermerket skal være i sort på lys bakgrunn og hvit på mørk bakgrunn.

Merket kan også benyttes som vannmerke på offisielle papirer.

For mesterbedrifter

Mestermerket skal være i sort på lys bakgrunn og hvit på mørk bakgrunn.

Mestermerket skal ikke være integrert i bedriftens logo, men kan stå i

forbindelse med den. Sørg da for at den har en avstand, slik at det ikke

tolkes som at mestermerket er en del av logoen.

Minimum avstand

 

Minimum størrelse: 12 mm

Når logoen skal brukes på klær, biler eller andre elementer, skal den plasseres slik at den er lesbar og lett synlig. Mestermerket skal ikke være integrert i bedriftens logo, men kan stå i nærheten av den.