Dette er det mange som lurer på

Hvilke krav stilles for å få mesterbrev?

For å få utstedt mesterbrev kreves fag-/svennebrev i et mesterfag, bestått eksamen fra mesterutdanningen, praksis i faget i enten to år etter svenneprøve eller seks år totalt. Du må også være myndig og fast bosatt i Norge.

Når kan jeg begynne på mesterutdanningen?

Du kan begynne på mesterutdanningen når du har bestått fagprøven eller svenneprøven. Før kursstart i faglig ledelse kreves ett års praksis i faget etter avlagt fag-/svennebrev. Du kan ta kontakt med FolkeuniversitetetBlimester.com, Norges grønne fagskole – Vea eller Norges Mesterakademi for mer informasjon.

Hvor får jeg informasjon om mesterutdanningen?

For å få informasjon om mesterutdanning kan du ta kontakt med FolkeuniversitetetBlimester.com, Norges grønne fagskole – Vea eller Norges Mesterakademi for yterlige informasjon. Ellers ligger læreplaner og annen informasjon på disse sidene.

Kan annen utdanning bli godkjent som mesterutdanning?

Mesterbrevnemnda kan på visse vilkår gi fritak for mesterutdanningen på bakgrunn av annen relevant utdanning. Søknad om fritak sendes Mesterbrevnemnda skriftlig, vedlagt kopier av vitnemål og attester.

Er teknisk fagskole godkjent som del av mesterutdanningen?

Når det gjelder spørsmål om fritak for annen utdanning er hovedregelen at en tar kontakt med Mesterbrevnemnda. Les mer om godkjente utdanninger.

Hva menes med «praksis i faget»?

Når du søker om mesterbrev skal du også oppfylle lovens krav til praksis, det vil to års praksis etter fagprøve/svenneprøve eller seks år totalt. For at praksisen skal bli godkjent må den være relevant for faget. For tømrerfaget må det for eksempel kunne dokumenteres at vedkommende har jobbet som utøvende fagarbeider med arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under dette begrepet.

Må jeg ha fagbrev eller svennebrev før jeg begynner på kurs?

Ja, for å starte på mesterutdanningen må du ha fag-/svennebrev. Før du kan begynne på faglig ledelse, må du i tillegg ha ett års praksis i faget.

Hvordan skal praksisen min som selvstendig næringsdrivende dokumenteres?

Praksis som selvstendig næringsdrivende kan dokumenteres av revisor, regnskapsfører eller styreleder. Praksisen kan også dokumenteres med næringsoppgave fra de to siste årene. Firmaattest fra Brønnøysundregistrene må alltid vedlegges.

Kan jeg ta mesterutdanningen på nettet?

Ja, det kan du. Du kan starte på bedriftsledelse akkurat når det passer deg og få nettstøttet undervisning, eventuelt i kombinasjon med gruppeundervisning. Det samme gjelder for kursene i faglig ledelse – ta kontakt med FolkeuniversitetetBlimester.com, Norges grønne fagskole – Vea eller Norges Mesterakademi for mer informasjon.

Gir mesterbrev studiepoeng?

Nei. Vi mottar en del henvendelser fra mestere som lurer på om mesterutdanningen gir studiepoeng.
Her kommer derfor noen forklarende punkter:

  • Mesterutdanningen gir generelt sett ikke uttelling i form av studiepoeng.
  • Utdanningen defineres ikke som en del av høyere utdanning slik systemet er i dag. Mesterbrevnemnda arbeider kontinuerlig med videreutvikling av mesterutdanningen. I denne sammenhengen samarbeider vi med enkelte høgskoler, med sikte på uttelling i form av studiepoeng.
  • Fagskolen gir yrkesutdanning ut over fag- eller svennebrev. Utdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.
  • Det stilles ingen krav til studiekompetanse ved opptak. En fagskoleutdanning er i større grad direkte koblet til arbeidslivets behov.
  • Høyere utdanning er all utdanning på høgskoler eller universitet som gir uttelling i form av studiepoeng. Utdanningen bygger vanligvis på eksamen fra treårig videregående opplæring (studiekompetanse).
  • Elever som tar yrkesfaglig utdanning, kan skaffe seg studiekompetanse ved å ta allmennfaglig påbygging.
  • Fagskoleutdanning og høyskoleutdanning har hvert sitt lovverk.

Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss her.

Adresse: Essendrops gate 3, 0368
Telefon: 23 08 83 62
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

På Mesterbrev | Mesterbrevnemnda sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår