Vårens mesterbrevkampanje har startet

Vårens mesterbrevkampanje har startet

I løpet av de syv-åtte ukene kampanjen varer vil vi være synlige på TV, på de største sosiale mediene og nettstedene i Norge og også på radio.

Her kan du se videoene og lese intervjuene vi har laget med syv ulike mestere. TV-reklamen som allerede er i gang finner du nederst på siden: kampanje.mesterbrev.no

Kampanjen gir oss også mye materiell som vi kan bruke ved senere anledninger og bygge videre på i de kommende årene. Vi har satt høy kvalitet på utførelse som et mål i kampanjen, for å gjenspeile arbeidet mesterne utfører i hverdagen.

Vi vil vise frem bredden av fag som mesterbrevordningen omfatter, vise fordelene ved å benytte mestere ved kjøp av tjenester og synliggjøre samfunnsansvaret mesterne tar.

Mesterbrevordningen har en sterk posisjon blant håndverkere og i befolkningen generelt. I følge en Norstat-undersøkelse opplyser 82% av de spurte at de føler seg tryggere med å bruke en håndverksbedrift som har en mester. 70% av forbrukerne forbinder mestere og mesterbedrifter med god faglig kompetanse. Samtidig har vi de senere årene sett en svakt nedadgående trend både når det gjelder antall aktive mestere og kjennskap til mesterbrevordningen i befolkningen.

Kampanjen vi nå lanserer er et første skritt i arbeidet med å snu trenden. Vi vil de neste årene gjøre flere grep for å styrke ordningen ytterligere. Det er et langsiktig arbeid å formidle alle de positive sidene ved å bli mester og å benytte mestere ved kjøp av tjenester, men vi føler oss ganske sikre på at vi denne våren tar et langt steg i riktig retning.

Samtidig er det viktig å fremheve at det er flere ting du som mester kan gjøre for å styrke ordningen og markedsføre bedriften din. Det kan du lese mer om her: mesterbrev.no/mesterbrevkampanjen-hva-kan-du-gjore

Det tiltaket jeg vil fremheve er å knytte mesterbrevet ditt til bedriften slik at bedriften listes opp som mesterbedrift i mesterregisteret.

Vi skal styrke kjennskapen til og bruken av mesterbrevordningen, få flere aktive mestere og også, gjennom dette, styrke den enkelte mester og mesterbedrift. Dette er et arbeid vi er avhengig av deg for å utføre. Det er de aktive mesterne som finansierer ordningen og som sørger for at vi kan gjennomføre kampanjer av dette omfanget. Vi er glade for at du er med oss nå – og videre i det som kommer til å bli noen spennende og lovende år for Mesterbrevnemnda, mesterbrevordningen og alle dere mestere.

 

Med vennlig hilsen

Andre Kristiansen
Fungerende daglig leder
Mesterbrevnemnda