Vil du jobbe med utvikling av mesterbrevordningen og bidra til å styrke mesternes og mesterbedriftenes posisjon i samfunnet?

Mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring. Nærings- og fiskeridepartementet forvalter loven, og oppnevner Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Partene i arbeidslivet er representert i nemnda. Mesterbrevordningen omfatter mestere i over 70 ulike fag.

Vi søker en seniorrådgiver som skal jobbe for å fremme mesterbrevet som kvalifikasjon og styrke mesterkvalifikasjonens betydning i både nærings- og kompetansepolitikken. Dette er en unik mulighet for deg som har et stort engasjement for yrkesfagområdet og for håndverksfagene spesielt. Du får et særlig ansvar for vårt utadrettede arbeid på kompetanseområdet, og vil være i nær kontakt med mestere, mesterbedrifter, partene i arbeidslivet, myndighetene, politikere og nasjonale og internasjonale samarbeidsaktører. 

Det er allerede 14 000 mestere, med høy kompetanse, i sving over hele landet. Vi i Mesterbrevnemndas sekretariat jobber for å styrke rekruttering og opplæring av nye mestere, sikre mesternes høye status i arbeidslivet og markedsføre dem overfor forbrukere og myndigheter. Her blir du del av en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag og er med på å føre videre lange håndverks- og kunnskapstradisjoner.

Arbeidsoppgaver: 

 • Ansvar for utvikling av strategiske analyser og policynotater på fagområder knyttet til mesterkvalifikasjonen og dens betydning for både nærings- og kompetansepolitikken. 
 • Bruke relevant nasjonal og internasjonal forskning.
 • Fremme forståelse for mesterbrevet som kvalifikasjon, og bidra til å utvikle den.
 • Internasjonalt samarbeid knyttet til mesterkvalifikasjonen og utdanning av mestere.
 • Samarbeid med partene i arbeidslivet og norske myndigheter innen nærings- og utdanningspolitikk om mesterbrevet som kvalifikasjon.
 • Utarbeide saksframlegg for Mesterbrevnemnda og følge opp vedtak.
 • Studieveiledning for kommende mestere.

Kvalifikasjoner:

 • Du har høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende realkompetanse.
 • God formidler, både i møter og fra en talerstol.
 • Skriver godt, både faglige og mer populære tekster.
 • Digital kompetanse og erfaring fra arbeid med kontorstøttesystemer.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med trepartssamarbeid er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Målrettet og strukturert – holder oversikt og sikrer fremdrift.
 • Selvstendig og tar initiativ. 
 • Analytisk, god rolleforståelse og ser helhet i saker.
 • Relasjonsbygger med gode samarbeidsevner.
 • Søker omforente løsninger.
 • Leverer godt, også i kompliserte saker.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En jobb med mening og en arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag.  
 • Varierte, spennende arbeidsoppgaver og deltakelse i et sterkt fagmiljø og viktige nettverk.
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • En fleksibel arbeidsplass som gjør det mulig å kombinere jobb og privatliv.
 • Lyse og moderne lokaler sentralt på Majorstuen.

Ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Heidi Tveide, mobil: 94 52 18 35.

Fristen for å søke stillingen er 29.11.2020