Mestermerket og mestertittelen – garanti for kvalitet og seriøsitet

Mesterbrevnemnda er opptatt av at mesterne skal markedsføre seg med mestermerket – men kun de med gyldig mesterbrev. Mestermerket er mønsterbeskyttet. Det er kun registrerte, aktive mestere som har rett til å benytte merket i næringsvirksomhet. Å være aktiv mester vil si at årsavgiften er betalt (jf. §5 i lov om mesterbrev).

Bruk av mestermerket og mestertittelen

Bestilling av merket

Mestermerket lastes ned fra Min side og merket fås i jpeg-, ai- og eps-format.

Bestilling av innrammede mesterbrev gjør du her.

Kontroll av rettmessig bruk

Mesterbrev samarbeider med anbudstorgtjenestene om rettmessig bruk av mestertittelen og mestermerket. Det betyr at anbudstjenestene får tilgang til å sjekke ut om bedrifter i deres registre er mesterbedrift eller ikke.

Kun godkjente mesterbedrifter kan profilere seg med mestermerke eller -tittel på følgende anbudstorg:

Anbudstorget

Mittanbud.no

Samarbeidet er fra Mesterbrevs side et ledd i arbeidet for å forhindre ulovlig bruk av mestermerket eller mestertittelen.

Når mestermerket skal profileres minner vi om at du må passe på at firmaopplysningene til enhver tid er riktige.

Ulovlig bruk av mestermerket og mestertittelen

Vi i Mesterbrevnemnda jobber aktivt mot ulovlig bruk av mestermerket og mestertittelen.

Mestertittelen og mestermerket blir av enkelte bedrifter tatt i bruk uten at bedriften har en aktiv mester ansatt. Dette strider mot loven. Lov om Mesterbrev (jfr. §1. 3.) har klare bestemmelser om hvem som kan kalle seg mester og benytte mestermerket: Du må ha fått tildelt mesterbrev og ha betalt den årlige avgiften (jfr. §5 i mesterbrevloven).

Den som urettmessig (forsettlig eller uaktsomt) benytter logoen eller tittelen kan ifølge loven straffes med bøter (Jfr. § 1.6.).

1.1.2009 ble det er vedtatt en endring i mesterbrevloven og tilhørende forskrift som gir Mesterbrevnemnda myndighet til å håndheve bestemmelsene om korrekt bruk av mestermerke og mestertittel. Mesterbrevnemnda kan derfor ilegge overtredelsesgebyr til bedrifter som ulovlig markedsfører seg som mesterbedrift, jfr. § 1.4 og mesterbrevforskriften § 6.

Mesterbrev samarbeider med Statens innkrevingssentral om innkreving av overtredelsesgebyrer. Gebyrene er lovbestemt oppad til kr 15 000,-.

Tips om ulovlig bruk av mestermerket/-tittelen

Har du tips om ulovlig bruk av mestertittel eller mestermerket kan du sende dette med dokumentasjon til post@mesterbrev.no, eller tips oss her.

For mer informasjon, ta kontakt med Thomas Tveit på telefon 23 08 83 62.

På Mesterbrev | Mesterbrevnemnda sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår