Mesterbrev

lederutdanning for deg med ambisjoner

Innhold i mesterutdanningen

Mesterutdanningen består av tre fagområder: bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning.

  • Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene
  • Faglig ledelse er felles for den enkelte faggruppen
  • Faglig fordypning er tilpasset det enkelte mesterfaget

Studiestøtte
Fellesforbundet LO har en stipendordning til de av sine medlemmer som ønsker etterutdanning i sitt fag.

Mesterfagene med læreplaner

Følgende fag er lagt inn under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring med tilhørende mestertittel:
Oversikt over mesterfagene med mestertitler.

Læreplaner
Læreplanen for bedriftsledelse finner du her:
Bedriftsledelse i mesterutdanningen (PDF)

Læreplaner i faglig ledelse og faglig fordypning for de enkelte faggruppene og mesterfag finner du i kategoriene under:

Bilfag Byggfag Estetiske fag
Grafiske fag Matfag Møbel- og trefag
Verkstedhåndverksfag

 

 

Utdanningsaktører

Det er tre aktører som har tilbud om utdanning i mesterfagene etter Mesterbrevnemndas læreplaner. Disse tre aktørene har en eksamensordning og et kvalitetssikringssystem godkjent av Mesterbrevnemnda. Gå inn på sidene deres for å se hvilke mesterfag de tilbyr utdanning i:

Folkeuniversitetet Norges grønne fagskole – Vea
Blimester.com Andre godkjente utdanninger

 

Personvern og cookies