Søk mesterbrev

For å kunne søke om mesterbrev må du ha:

  • fag- eller svennebrev i faget
  • arbeidet i mesterfaget i minst seks år eller minst to år etter fag- eller svenneprøve (praksisen bør som hovedregel ligge innenfor siste tiårs-periode)
  • bestått mesterutdanningen, eller
    • tilsvarende godkjent utdanning, eller
    • fått innvilget fritak på grunnlag av annen utdanning
  • man kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse
  • man kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i fag- eller svennebrev fra enkelte andre land, les dette først

Skal du søke om mesterbrev i flere fag, må du sende oss en søknad for hvert fag og betale behandlingsgebyr for hver søknad.

Velg din vei til mesterbrev

Mesterutdanning

Søk om mesterbrev med mesterutdanning

Har du tatt mesterutdanning hos Folkeuniversitetet, Blimester.com, Norges grønne fagskole – Vea eller Norges Mesterakademi må du ha bestått eksamenene med karakteren D eller bedre. Søkere vil høre fra oss så snart søknaden er ferdigbehandlet. Behandlingsgebyret for ordinære søknader i 2024 er kr 1190,-.

Informasjon om fusk og forfalskning ved søknad om mesterbrev, les mer her

Send elektronisk søknad via ID porten

Andre godkjente utdanninger

Søk om mesterbrev med andre godkjente utdanninger

Mesterbrevnemnda har godkjent flere utdanninger som kan gi fritak for mesterutdanningen. På visse vilkår kan du søke om mesterbrev med bakgrunn i disse utdanningene, les mer under «søk her». Behandlingsgebyret for søknader med bakgrunn i andre godkjente utdanninger i 2024 er kr 1190,-.

Informasjon om fusk og forfalskning ved søknad om mesterbrev, les mer her

Send elektronisk søknad via ID porten

Realkompetanse

Søk om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse

Du kan søke om mesterbrev på grunnlag av realkompetanse jfr. Mesterbrevnemndas realkompetanseforskrift.
Realkompetanse er kompetanse du har tilegnet deg som utøvende og næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar.

Relevant utdanning og kurs kan inngå i realkompetansegrunnlaget.

Behandlingsgebyret for realkompetansesøknader er i 2024 kr 33900,-.

Informasjon om fusk og forfalskning ved søknad om mesterbrev, les mer her

Søknaden sendes inn via vår elektroniske søknadsportal.

Mesterbrev fra annet land

Søk om mesterbrev med mesterbrev fra annet land

Har du mesterbrev fra et annet land er det mulig å søke om norsk mesterbrev.

Behandlingsgebyret for søknader om mesterbrev med mesterbrev fra annet land er i 2024 kr 9600,-.

Informasjon om fusk og forfalskning ved søknad om mesterbrev, les mer her

Send elektronisk søknad via ID porten

Fritak for mesterutdanningen

Søk om fritak for mesterutdanningen

Du kan søke om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen med bakgrunn i annen utdanning, det vil si utdanning som ikke er nevnt ovenfor i avsnittet om andre godkjente utdanninger.

Behandlingsgebyret for søknader om fritak er i 2024 kr 6200,-.

Informasjon om fusk og forfalskning ved søknad om mesterbrev, les mer her

Send elektronisk søknad via ID porten

 

På Mesterbrev | Mesterbrevnemnda sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår