Søknadsskjemaer for å bli mester

Her finner du søknadsskjemaer for å søke om å bli mester.

Velg det skjema som gjelder for deg og din utdanning.

Søknadsskjema for mesterutdanning

Utdanninger tatt hos Folkeuniversitetet, Blimester.com, Norges grønne fagskole – Vea eller Norges Mesterakademi (PDF)

Andre godkjente utdanninger

Søknadsskjema for utdanninger tatt hos Fagskolen, Norges grønne fagskole – Vea, NEAK, m.m.

Søknadsskjema for godkjenning av annen utdanning

Søknadsskjema for realkompetanse

Søknadsskjema for mesterbrev fra annet land

Tips: Skriv avsenderadressen din på konvolutten, slik at den kan finne hjem om den kommer på avveie i posten.

 

Personvern og cookies