Dette må til for å bruke mestertittelen i markedsføring

Som mester er det viktig å gjøre seg kjent med og handle etter punktene nedenfor om du ønsker å bruke tittelen din i markedsføringen av firmaet du arbeider i.

  • Ha alltid oppdatert firmatilknytning, slik at forbruker finner deg og ditt firma i Mesterregisteret. Ingen eller manglende oppdatert firmatilknytning er ofte skyld i saker som dreier som om ulovlig bruk – er firmatilknytningen din oppdatert slipper du dette.

 

  • Et foretak kan bruke mestertittel og mestermerke hvis bedriften har ansatt én eller flere mestere med gyldig mesterbrev og som har knyttet sitt mesterbrev til foretaket. Det er et krav at minst én av mesterne må være ansatt som faglig leder i minst 50 % stilling. Gyldig mesterbrev vil si at man har fått innvilget mesterbrev i et mesterfag, og at årsavgiften for inneværende år er betalt. For innehaver av et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er forutsetningen at vedkommende kan fungere som faglig leder i minst 50 % stilling på samme måte som en fast ansatt faglig leder.

 

  • En mester kan kun knytte sitt mesterbrev til ett foretak/organisasjonsnummer.

 

  • Hvis en mester dør eller blir umyndiggjort, kan foretaket søke Mesterbrev om å få bruke mestertittel og mestermerke i inntil ett år. Dette må gjøres skriftlig til Mesterbrev.

 

  • Du kan kun markedsføre deg som mester i det faget du har fått tildelt mesterbrev. Jobber du i et foretak som driver innen flere fag, feks. tømrer, rørlegger og blikkenslager, må det fremgå i markedsføringen hvilket fag foretaket har en mester ansatt i.

 

  • Firmatilknytning skal skje skriftlig via Mitt mesterbrev, krever innlogging.

Hvis du ønsker å fjerne en firmatilknytning, så gjøres også det via Mitt mesterbrev.

Spørsmål angående firmatilknytning og bruk av mestertittel og mesterlogo kan rettes til post@mesterbrev.no. NB! Husk å melde fra til firmaet i god tid før du slutter om at bruk av mestertittel og -logo må opphøre hvis ikke andre mestere er ansatt i firmaet.

På Mesterbrev | Mesterbrevnemnda sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår