Veier til mesterbrev

For å kunne søke om mesterbrev må du ha:

 • fag- eller svennebrev i faget
 • arbeidet i mesterfaget i minst seks år eller minst to år etter fag- eller svenneprøve (praksisen bør som hovedregel ligge innenfor siste tiårs-periode) les mer om praksiskravet her
 • bestått mesterutdanningen, eller
  • tilsvarende godkjent utdanning, eller
  • fått innvilget fritak på grunnlag av annen utdanning
 • man kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse
 • For deg som har fagutdanning fra annet land, les dette
Skal du søke om mesterbrev i flere fag, må du sende oss en søknad for hvert fag og betale behandlingsgebyr for hver søknad.
Ved innsending av søknad om mesterbrev er det viktig at søknadsskjema og dokumentasjon sendes inn i PDF-format.

NB! På grunn av stor pågang av søknader vil man måtte påregne minimum 8-10 ukers behandlingstid for dem som søker med bakgrunn i  mesterutdanning eller andre godkjente utdanninger.

Informasjon om fusk og forfalskning ved søknad om mesterbrev, les mer her

Mesterutdanning

Har du tatt utdanning i mesterfagene hos Folkeuniversitetet, Blimester.com, Norges grønne fagskole – Vea eller Norges Mesterakademi må du ha bestått eksamenene med karakteren D eller bedre. Søkere vil høre fra oss så snart søknaden er ferdigbehandlet.

Andre godkjente utdanninger

Har du utdanning fra Fagskolen, NEAK med flere –  les dette først.

Fritak for mesterutdanningen

Du kan søke om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen med bakgrunn i annen utdanning, det vil si utdanning som ikke er nevnt ovenfor i avsnittet om Andre godkjente utdanninger.

Det stilles følgende krav:

  • Utdanningen må i grove trekk samsvare med mesterutdanningen når det gjelder nivå og faglig innhold.
  • Utdanningen må som hovedregel gi lederkompetanse, og omfatte etablererkunnskap.
  • Eksamen må bestås med karakter D eller bedre i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget. I fag hvor det ikke avlegges eksamen må standpunktkarakteren tilfredsstille karakterkravet. Dersom eksamen våren 2020 ble avlyst i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget, vil standpunktkarakteren legges til grunn også i disse fagene.
  • Utdanningen må som hovedregel ikke være eldre enn 10 år på det tidspunktet det søkes om mesterbrev.

Realkompetanse

Du kan søke om mesterbrev på grunnlag av realkompetanse jfr. Mesterbrevnemndas realkompetanseforskrift. 
Realkompetanse er kompetanse du har tilegnet deg som utøvende og som næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar.  
Relevant utdanning og kurs kan inngå i realkompetansegrunnlaget. 
Les mer om kravene i boksen Informasjon om realkompetanse.
 

Mesterbrev fra annet land

Har du mesterbrev fra et annet land er det mulig å søke om norsk mesterbrev.
For deg som har fagutdanning fra annet land, les dette

På Mesterbrev | Mesterbrevnemnda sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår