Møt oss på Arendalsuka i august

Møt oss på Arendalsuka i august

Mesterbrevnemndas hovedprogram under Arendalsuka er fastsatt og nedenfor kan du lese mer om hva som skjer. I tillegg til programmet skal Mesterbrevnemnda ha egen stand (standplass nr 19) på Kanalplassen (politisk gate).

Tirsdag 16.08.22
11.30-13.00                Rundbordskonferanse mellom sentrale aktører som er involvert i den store boligutbyggingen i Arendal

16.30-18.00                Hvorfor henger Norge etter med å innplassere mesterkvalifikasjonen i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk?

Onsdag 17.08.22
11.30-13.00                Samhandling som virkemiddel for å redusere kompetansegapet!

17.00-18.30                Lærere, rådgivere og gode rollemodeller er viktig for ungdoms utdannings- og yrkesvalg

Torsdag 18.08.22
11.30-13.00                Mester pensjonisttreff (inviterte pensjonister)

18.00-21.00                Høytidelig utdeling av mesterbrev til nye mestere i «Aust-Agder»

Fredag 19.08.22
10.00-11.30                Mesterkvalifikasjonen – et virkemiddel for et kompetent og seriøst arbeidsliv