Ledige stipendiater ved Norsk Håndverksinstitutt

Ledige stipendiater ved Norsk Håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt lyser ut to stipendiatstillinger innenfor tradisjonelt håndverk. Stipendiatstillingen varer i tre år fra 1. september 2022.

Stipendiatstillingene skal gi tradisjonshåndverkere mulighet til å drive praktisk fordypning, forskning og formidling innenfor eget håndverk. Håndverksinstituttet har per i dag 6 stipendiater med prosjekter innenfor ulike håndverk.

Et godt stipendiatprosjekt bør ha to hovedfokus: håndverkeren og håndverket. Norsk håndverksinstitutt legger vekt på at prosjektet både skal bidra til å øke håndverkerens kunnskap, utøvende nivå og nettverk innenfor sitt fag, samtidig skal prosjektet tilføre håndverksfaget ny kunnskap og utvide rammene for faget.

Håndverksinstituttet søker håndverkere med solid faglig bakgrunn; svennebrev / fagbrev eller tilsvarende, i tillegg til praktisk yrkeserfaring. Stipendiatet er for deg som er faglig nysgjerrig og som ønsker å fordype deg i håndverket ditt. Du må disponere eget verksted og ha en langsiktig plan for hvordan du vil videreføre og formidle resultantene av stipendiaten din etter at du er ferdig.

Stipendiatordningens mål er å gi dyktige håndverkere mulighet for å utvikle egen kunnskap på et høyt utøvende nivå gjennom:

  • Egenutvikling gjennom praksis, utprøving og refleksjon.
  • Kontakt med tradisjonsbærere
  • Material- og verktøyforståelse
  • Gjenstandsanalyse

Les mer om stipendiatet her