Mesterfag og -titler på bokmål og nynorsk

Mesterfag og -titler på bokmål og nynorsk

Den senere tid har det kommet ønsker fra mestere om at mestertitler og -fag også er på nynorsk. Etter dialog med Språkrådet har Mesterbrevnemnda har nå vedtatt navn på fag og titler i de ulike mesterfagene. Fullstendig liste med fag og titler på bokmål og nynorsk kan du lese nedenfor:

Mesterfag bokmål Mestertittel bokmål Meisterfag nynorsk Meistertittel nynorsk
anleggsgartnerfaget mester i anleggsgartnerfaget anleggsgartnarfaget meister i anleggsgartnarfaget
bakerfaget bakermester bakarfaget bakarmeister
bilfaget, lette kjøretøy mester i bilfaget, lette kjøretøy bilfaget, lette køyretøy meister i bilfaget, lette køyretøy
bilfaget, tunge kjøretøy mester i bilfaget, tunge kjøretøy bilfaget, tunge køyretøy meister i bilfaget, tunge køyretøy
billakkererfaget mester i billakkererfaget billakkerarfaget meister i billakkerarfaget
bilskadefaget mester i bilskadefaget bilskadefaget meister i bilskadefaget
blomsterdekoratørfaget blomsterdekoratørmester blomedekoratørfaget blomedekoratørmeister
bokbinderfaget bokbindermester bokbindarfaget bokbindarmeister
boktrykkerfaget boktrykkermester boktrykkjarfaget boktrykkjarmeister
bunadstilvirkerfaget bunadsmester bunadstilverkarfaget bunadsmeister
buntmakerfaget buntmakermester buntmakarfaget buntmakarmeister
butikkslakterfaget mester i butikkslakterfaget butikkslaktarfaget meister i butikkslaktarfaget
byggtapetserfaget byggtapetsermester byggtapetserfaget byggtapetsermeister
bygningsglassfaget bygningsglassmester bygningsglasfaget bygningsglasmeister
bøkkerfaget bøkkermester bøkkarfaget bøkkarmeister
børsemakerfaget børsemakermester børsemakarfaget børsemakarmeister
dame- og herrefrisørfaget dame- og herrefrisørmester dame- og herrefrisørfaget dame- og herrefrisørmeister
damefrisørfaget damefrisørmester damefrisørfaget damefrisørmeister
feierfaget feiermester feiarfaget feiarmeister
filigransarbeiderfaget mester i filigransarbeiderfaget filigransarbeidarfaget meister i filigransarbeidarfaget
filigranssølvsmedfaget filigranssølvsmedmester filigranssylvsmedfaget filigranssylvsmedmeister
finsteinhuggerfaget finsteinhuggermester finsteinhoggarfaget finsteinhoggarmeister
forgyllerfaget forgyllermester forgyllarfaget forgyllarmeister
fotograffaget fotografmester fotograffaget fotografmeister
frisørfaget frisørmester frisørfaget frisørmeister
førtrykkerfaget førtrykkmester førtrykkjarfaget førtrykkmeister
gipsmakerfaget gipsmakermester gipsmakarfaget gipsmakarmeister
glassfaget glassmester glasfaget glasmeister
glassmesterfaget glassmester glasmeisterfaget glasmeister
grafikerfaget mester i grafikerfaget grafikarfaget meister i grafikarfaget
grafisk trykker-faget mester i grafisk trykking grafisk trykker-faget meister i grafisk trykking
gravørfaget mester i gravørfaget gravørfaget gravørmeister
gullsmedfaget gullsmedmester gullsmedfaget gullsmedmeister
herrefrisørfaget herrefrisørmester herrefrisørfaget herrefrisørmeister
herreskredderfaget herreskreddermester herreskreddarfaget herreskreddarmeister
hjul- og karosserimakerfaget mester i hjul- og karosserimakerfaget hjul- og karosserimakarfaget meister i hjul- og karosserimakarfaget
hjulutrustningsfaget mester i hjulutrustningsfaget hjulutrustingsfaget meister i hjulutrustingsfaget
hovslagerfaget hovslagermester hovslagarfaget hovslagarmeister
håndbokbinderfaget håndbokbindermester handbokbindarfaget handbokbindarmeister
håndveverfaget håndvevermester handvevarfaget handvevarmeister
institusjonskokkfaget mester i institusjonskokkfaget institusjonskokkfaget meister i institusjonskokkfaget
instrumentmakerfaget instrumentmakermester instrumentmakarfaget instrumentmakarmeister
keramikerfaget mester i keramikerfaget keramikarfaget meister i keramikarfaget
kjemisk renser-faget mester i kjemisk rensing kjemisk reinsar-faget meister i kjemisk reinsing
kjole- og draktsyerfaget kjole- og draktsyermester kjole- og draktsyarfaget kjole- og draktsyarmeister
kjøttskjærerfaget mester i kjøttskjærerfaget kjøtskjerarfaget meister i kjøtskjerarfaget
kobber- og blikkenslagerfaget kobber- og blikkenslagermester kopar- og blekkslagarfaget kopar- og blekkslagarmeister
kokkfaget kokkmester kokkfaget kokkmeister
konditorfaget konditormester konditorfaget konditormeister
kostymesyerfaget kostymesyermester kostymesyarfaget kostymesyarmeister
kulde- og varmepumpemontørfaget mester i kulde- og varmepumpemontørfaget kulde- og varmepumpemontørfaget meister i kulde- og varmepumpemontørfaget
kuldemontørfaget kuldemontørmester kuldemontørfaget kuldemontørmeister
kurvmakerfaget kurvmakermester korgmakarfaget korgmakarmeister
litograffaget litografmester litograffaget litografmeister
låsesmedfaget låsesmedmester låsesmedfaget låsesmedmeister
malerfaget malermester målarfaget målarmeister
maskør- og parykkmakerfaget mester i maskør- og parykkmakerfaget maskør- og parykkmakarfaget meister i maskør- og parykkmakarfaget
mediegrafikerfaget mediegrafikermester mediegrafikarfaget mediegrafikarmeister
motorsykkelfaget mester i motorsykkelfaget motorsykkelfaget meister i motorsykkelfaget
murerfaget murmester murarfaget murmeister
møbelsnekkerfaget møbelsnekkermester møbelsnikkarfaget møbelsnikkarmeister
Møbeltapetsererfaget* møbeltapetserermester møbeltapetserfaget møbeltapetsermeister
parykkmakerfaget parykkmakermester parykkmakarfaget parykkmakarmeister
porteføljemakerfaget porteføljemakermester porteføljemakarfaget porteføljemakarmeister
pottemakerfaget pottemakermester pottemakarfaget pottemakarmeister
profileringsdesignfaget profileringsdesignmester profileringsdesignfaget profileringsdesignmeister
pølsemakerfaget pølsemakermester pølsemakarfaget pølsemakarmeister
reprodusørfaget reprodusørmester reprodusørfaget reprodusørmeister
reservedelsfaget mester i reservedelsfaget reservedelsfaget meister i reservedelsfaget
rørleggerfaget rørleggermester røyrleggjarfaget røyrleggjarmeister
salmakerfaget salmakermester salmakarfaget salmakarmeister
seilmakerfaget seilmakermester seglmakarfaget seglmakarmeister
skomakerfaget skomakermester skomakarfaget skomakarmeister
skredderfaget skreddermester skreddarfaget skreddarmeister
slakterfaget slaktermester slaktarfaget slaktarmeister
smedfaget smedmester smedfaget smedmeister
snekkerfaget snekkermester snikkarfaget snikkarmeister
steinfaget mester i steinfaget steinfaget meister i steinfaget
stillasbyggerfaget stillasmester stillasbyggjarfaget stillasmeister
storurmakerfaget storurmakermester storurmakarfaget storurmakarmeister
strikkefaget strikkehåndverksmester strikkefaget strikkehandverksmeister
sølvsmedfaget sølvsmedmester sylvsmedfaget sylvsmedmeister
tak- og membrantekkerfaget taktekkermester tak- og membrantekkjarfaget taktekkjarmeister
taktekkerfaget taktekkermester taktekkjarfaget taktekkjarmeister
Tannteknikerfaget tannteknikermester tannteknikarfaget

 

tannteknikarmeister
tekstilrenholdsfaget mester i tekstilrenholdsfaget tekstilreinhaldsfaget meister i tekstilreinhaldsfaget
tekstilrensfaget mester i tekstilrensfaget tekstilreinsfaget meister i tekstilreinsfag
tredreierfaget tredreiermester tredreiarfaget tredreiarmeister
treskjærerfaget treskjærermester treskjerarfag treskjerarmeister
trevare- og bygginnredningsfaget trevaresnekkermester trevare- og bygginnreiingsfaget trevaresnikkarmeister
trevare- og møbelsnekkerfaget trevare- og møbelsnekkermester trevare- og møbelsnikkarfaget trevare- og møbelsnikkarmeister
trevaresnekkerfaget snekkermester trevaresnikkarfaget snikkarmeister
trykkerfaget trykkermester trykkjarfaget trykkjarmeister
tømrerfaget bygg-/tømrermester tømrarfaget bygg- /tømrarmeister
urmakerfaget urmakermester urmakarfaget urmakarmeister
ventilasjons- og blikkenslagerfaget blikkenslagermester ventilasjons- og blekkslagarfaget blekkslagarmeister