Veier til mesterbrev

For å kunne søke om mesterbrev må du ha:

  • fag- eller svennebrev i faget
  • arbeidet i mesterfaget i minst seks år eller minst to år etter fag- eller svenneprøve (praksisen bør som hovedregel ligge innenfor siste tiårs-periode)
  • bestått mesterutdanningen, eller
    • tilsvarende godkjent utdanning, eller
    • fått innvilget fritak på grunnlag av annen utdanning
  • man kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse
  • man kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i fagutdannelse fra annet land

Skal du søke om mesterbrev i flere fag, må du sende oss en søknad for hvert fag og betale behandlingsgebyr for hver søknad.

Velg din vei til mesterbrev

Mesterutdanning

Søk om mesterbrev med mesterutdanning

Har du tatt utdanning i mesterfagene hos Folkeuniversitetet, Blimester.com, Norges grønne fagskole – Vea eller Norges Mesterakademi må du ha bestått eksamenene med karakteren D eller bedre. Søkere vil høre fra oss så snart søknaden er ferdigbehandlet.

Send elektronisk søknad via ID porten

Andre godkjente utdanninger

Søk om mesterbrev med andre godkjente utdanninger

Har du utdanning fra Fagskolen, NEAK med flere

Send elektronisk søknad via ID porten

Realkompetanse

Søk om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse

Du kan søke om mesterbrev på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er all kompetanse du har tilegnet deg gjennom arbeid, utdanning, kurs eller på annen måte som utøver og leder i faget ditt.

Send søknad som PDF

Mesterbrev fra annet land

Søk om mesterbrev med mesterbrev fra annet land

Har du mesterbrev fra et annet land er det mulig å søke om norsk mesterbrev.

Send søknad som PDF

Fritak for mesterutdanningen

Søk om fritak for mesterutdanningen

Du kan søke om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen med bakgrunn i annen utdanning, det vil si utdanning som ikke er nevnt ovenfor i avsnittet om andre godkjente utdanninger.

Send søknad som PDF

Personvern og cookies