Fritak for mesterutdanningen

Du kan søke om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen med bakgrunn i annen utdanning, det vil si utdanning som ikke er nevnt ovenfor i avsnittet om Andre godkjente utdanninger.

Hvem kan søke?

Du kan søke om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen med bakgrunn i forskrift om godkjenning av annen utdanning, mesterutdanning.

 • Fritak kan gis for hele mesterutdanningen eller enkeltstående fagområder innen mesterutdanningen.
 • Ved vurdering av annen utdanning som kan gi fritak for mesterutdanning legges følgende kriterier til grunn:
  • Utdanningen må i grove trekk samsvare med mesterutdanningen når det gjelder nivå og faglig innhold.
  • Utdanningen må som hovedregel gi lederkompetanse og omfatte etablererkunnskap.
  • Eksamen må bestås med karakter D eller bedre i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget. I fag hvor det ikke avlegges eksamen må standpunktkarakteren tilfredsstille karakterkravet.
 • Utdanningen må som hovedregel være gjennomført innen de siste 10 årene på det tidspunktet det søkes om mesterbrev.
 • Søker som søker om godkjenning av annen utdanning med bakgrunn i utdanning fra annet land må i tillegg kunne dokumentere kompetanse i de til enhver tid gjeldende norske myndighetskrav og bransjestandarder innen mesterfaget. Dette inkluderer lover, forskrifter og standarder. All dokumentasjon skal foreligge på norsk.

Fritak på grunnlag av bestemmelsene over kan bare gis til individuell søker. Det er et vilkår at utdanningen er akkreditert.

Hva skal legges ved søknaden?

Legg ved dokumentasjon av din utdanning:

 • Vitnemål
 • Læreplaner/studieplaner
Hvordan sende søknad?

Det skal betales et behandlingsgebyr på kr. 5.300,- og du vil få tilsendt faktura til mailadressen du har oppgitt på søknadsskjemaet. Søknaden vil ikke bli behandlet før gebyret er innbetalt.

Send elektronisk søknad via ID porten

Søk her Fått innvilget fritak? Gå hit for å søke

Det må beregnes en behandlingstid på omlag 3 måneder.

På Mesterbrev | Mesterbrevnemnda sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår