Søk om mesterbrev med mesterkvalifikasjon fra annet land

Har du mesterbrev fra et annet land er det mulig å søke om norsk mesterbrev.
Hvem kan søke?

Har du mesterbrev fra annet land, kan du søke om mesterbrev med bakgrunn i forskrift om søknad om mesterbrev, kvalifikasjon fra andre land.

Har du fag- eller svennebrev fra annet land, les dette først

Hva skal legges ved søknaden?

Følgende krav stilles i Forskrift om søknad om mesterbrev, kvalifikasjon fra andre land:

 1. 1. Ved søknad om mesterbrev med bakgrunn i mesterkvalifikasjon fra andre land, foretas det en helhetlig vurdering av søkerens kompetanse sett i forhold til den norske mesterkvalifikasjonen. Det legges til grunn for vurderingen at:
  • a. Søker må være mester i et fag som ligger under den norske mesterbrevordningen1.
  • Søker må ha norsk fag-/svennebrev, eller det må foreligge bekreftelse fra norsk myndighet2 på at den utenlandske fagutdanningen er på samme nivå som den norske fagutdanningen.
  • b. Det utenlandske mesterbrevet må i grove trekk samsvare med det norske når det gjelder nivå og faglig innhold.
  • c. Søker må kunne dokumentere kompetanse i de til enhver tid gjeldende norske myndighetskrav og bransjestandarder innen mesterfaget. Dette inkluderer lover, forskrifter og standarder.
  • d. Søker må kunne dokumentere praksis som selvstendig yrkesutøver i faget.
 2. All dokumentasjon skal foreligge på norsk.

Dokumentasjon av din mesterkvalifikasjon
Du må også dokumentere at du har kompetanse i norske myndighetskrav og bransjestandarder.

Hvordan sende inn søknad?

Det skal betales et behandlingsgebyr på kr. 8.200,- og du vil få tilsendt faktura til mailadressen du har oppgitt på søknadsskjemaet. Søknaden vil ikke bli behandlet før gebyret er innbetalt.

Send elektronisk søknad via ID porten.

Det må beregnes en behandlingstid på omlag 3 måneder.

På Mesterbrev | Mesterbrevnemnda sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår