Søk om mesterbrev med mesterkvalifikasjon fra annet land

Har du mesterbrev fra et annet land er det mulig å søke om norsk mesterbrev.
Hvem kan søke?

Har du mesterbrev fra annet land, kan du søke om mesterbrev med bakgrunn i forskrift om søknad om mesterbrev, kvalifikasjon fra andre land.

Har du fag- eller svennebrev fra annet land, les dette først

Hva skal legges ved søknaden?

Følgende krav stilles i Forskrift om søknad om mesterbrev, kvalifikasjon fra andre land:

 1. 1. Ved søknad om mesterbrev med bakgrunn i mesterkvalifikasjon fra andre land, foretas det en helhetlig vurdering av søkerens kompetanse sett i forhold til den norske mesterkvalifikasjonen. Det legges til grunn for vurderingen at:
  • a. Søker må være mester i et fag som ligger under den norske mesterbrevordningen1.
  • Søker må ha norsk fag-/svennebrev, eller det må foreligge bekreftelse fra norsk myndighet2 på at den utenlandske fagutdanningen er på samme nivå som den norske fagutdanningen.
  • b. Det utenlandske mesterbrevet må i grove trekk samsvare med det norske når det gjelder nivå og faglig innhold.
  • c. Søker må kunne dokumentere kompetanse i de til enhver tid gjeldende norske myndighetskrav og bransjestandarder innen mesterfaget. Dette inkluderer lover, forskrifter og standarder.
  • d. Søker må kunne dokumentere praksis som selvstendig yrkesutøver i faget.
 2. All dokumentasjon skal foreligge på norsk.

Dokumentasjon av din mesterkvalifikasjon
Du må også dokumentere at du har kompetanse i norske myndighetskrav og bransjestandarder.

Hvordan sende inn søknad?

Du skal sende inn elektronisk søknad via ID-porten.
Det skal betales et behandlingsgebyr på kr 8500,-. Informasjon om dette finner du i det elektroniske søknadsskjemaet. Søknaden vil ikke bli behandlet før gebyret er innbetalt.
Du vil høre fra oss så snart søknaden er ferdigbehandlet

Det må beregnes en behandlingstid på omlag 3 måneder.

På Mesterbrev | Mesterbrevnemnda sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår