Mesterutdanningen består av tre fagområder: bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning.

 • Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene
 • Faglig ledelse er felles for den enkelte faggruppen
 • Faglig fordypning er tilpasset det enkelte mesterfaget
Bedriftsledelse i mesterutdanningen (PDF)
Faglig ledelse – Grafiske fag (PDF) Faglig fordypning – mesteroppgave (PDF)

 

Disse fagene hører inn under grafiske fag:

 • Bokbinderfaget
 • Boktrykkerfaget
 • Førtrykkerfaget
 • Grafikerfaget
 • Grafisk trykkerfaget
 • Håndbokbinderfaget
 • Litograffaget
 • Mediegrafikerfaget
 • Profileringsdesignfaget
 • Reprodusørfaget
 • Trykkerfaget