Mesterutdanningen består av tre fagområder: bedriftsledelse, faglig ledelse og faglig fordypning.

  • Bedriftsledelse er felles for alle mesterfagene
  • Faglig ledelse er felles for den enkelte faggruppen
  • Faglig fordypning er tilpasset det enkelte mesterfaget
Bedriftsledelse i mesterutdanningen (PDF) Faglig ledelse (PDF)
Faglig fordypning:
Anleggsgartnerfaget (PDF) – Kulde- og varmepumpemontørfaget (PDF)
– Rørleggerfaget (PDF)* – Tak- og membrantekkerfaget (PDF)
– Feierfaget (PDF) – Malerfaget og byggtapetserfaget (PDF)
– Steinfaget (PDF) – Stillasbyggerfaget (PDF)
– Glassfaget (PDF) – Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (PDF)
– Tømrerfaget (PDF) – Trevare- og bygginnredningsfaget (PDF)**
– Murerfaget (PDF)

 

*Rørleggerfaget gjelder ikke for industrirørlegger
**Trevare- og bygginnredningsfaget ble flyttet til faggruppen Byggfag høsten 2019. Studieplanen som du finner på denne siden gjelder de som har påbegynt mesterutdanning i Trevare- og bygginnredningsfaget etter høsten 2019.

Andre eldre fagbetegnelser

  • Bygningsglassfaget
  • Glassmesterfaget
  • Kobber- og blikkenslagerfaget
  • Kuldemontørfaget
  • Taktekkerfaget
  • Mur- og bygg/tømrermester