Mesterbrevutdeling i Haugesund

Mesterbrevutdeling i Haugesund

Den 29. Mai var det igjen duket for offisiell mesterbrevutdeling i Haugesund Håndverkerforening, og mesterbrevnemndas tømrermester Martin Huth dro dit i høytidelig ærend for å hedre de 13 nybakte mesterne.

Overrekkelsen var sammen med ordfører i Haugesund, Nils Konrad Bua, og leder for foreningen, byggmester Jan Ove Stangeland.

Haugesund Håndverkforening er en forening for håndverksmestre med mesterbrev i Haugesund og omegn, og ble stiftet 4. november helt tilbake i 1874. I dag er de rundt 150 medlemmer, og representerer de fleste håndverksfag.

I tillegg til de ærverdige lokalene i sentrale Haugesund, som fungerer både som et møtelokale og et selskapslokale, disponerer foreningen dessuten flere alderdomsboliger, og tar godt vare på både verdier og sine nærmeste.

Martin Huth fikk gleden av å treffe flere lokale medlemmer som står for det gode miljøet de har i foreningen og var spesielt imponert over den gode oppslutningen på den daglige «pensjonistkaffen» han fikk gleden av å gjeste. På kvelden var det foreningens leder som sørget for at det ble gjort stor stas på de 13 nye mesterne. Ordføreren holdt en verdig tale hvor han tydelig viste sin respekt for viktigheten av mestere og deres bidrag og rolle i samfunnet.

Det var sang musikalske innspill, og vår egen Martin som talte på vegne av nemnda og gratulerte de nye mesterne med den store dagen. Han kom tilbake til kontoret med en god opplevelse, verdifulle nye kontakter og et spennende faglig utbytte.

Les mer om Haugesund Håndverkerforening her: www.haugesund-handverkerforening.no