Andre godkjente utdanninger

Har du utdanning fra Fagskolen, NEAK med flere

Hvem kan søke?

Du kan søke om mesterbrev med bakgrunn i følgende utdanninger:
Fagskole For en del av mesterfagene kan det søkes om mesterbrev med bakgrunn i utdanning fra fagskolen. Ordningen gjelder for de som har gjennomført det aktuelle fagskolestudiet etter læreplaner fra og med 1999 eller senere, og som har den fagkombinasjonen som er godkjent av Mesterbrevnemnda. Det er et krav at studiet må være fullført og bestått, og at alle emner må være bestått med karakteren D eller bedre. Unntatt fra karakterkravet er emnene yrkesrettede realfagsemner, yrkesrettet kommunikasjon og lokalt valgte emner. I emner hvor det er avlagt eksamen, er det eksamenskarakteren som teller. (For de som har gjennomført fagskolen mellom 1999 og 2011 gjelder karakterkravet nærmere spesifiserte emner. Ta kontakt med oss for informasjon om dette.) Det generelle kravet til praksis og fagbrev eller svennebrev, gjelder også for søkere fra fagskolen.

Du kan søke om mesterbrev i følgende mesterfag med bakgrunn i fagskoleutdanning:

Byggfag

Mesterfag

Fordypning på fagskolen *

Anleggsgartnerfaget

Bygg/anleggsgartnerteknikk

Byggtapetserfaget

Bygg

Glassfaget

Bygg

Kulde- og varmepumpemontørfaget

Klima, energi og miljø/
kulde- og varmepumpeteknikk

Malerfaget

Bygg

Murerfaget

Bygg

Rørleggerfaget

Klima, energi og miljø; bygg på visse vilkår

Stillasfaget

Maskinteknikk med ISO-fag

Taktekkerfaget

Bygg

Tømrerfaget

Bygg

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Klima, energi og miljø

Bilfag

Mesterfag

Fordypning

Billakkererfaget

Bilteknikk/verkstedledelse

Bilfaget, lette kjøretøy

Bilteknikk/verkstedledelse

Bilfaget, tunge kjøretøy

Bilteknikk/verkstedledelse

Bilskadefaget

Bilteknikk/verkstedledelse

Hjulutrustningsfaget

Bilteknikk/verkstedledelse

Motorsykkelfaget

Bilteknikk/verkstedledelse

Reservedelsfaget

Bilteknikk/verkstedledelse

Verkstedhåndverksfag

Mesterfag

Linje

Børsemakerfaget

Ledelse i håndverksfag

Filigransølvsmedfaget

Ledelse i håndverksfag

Forgyllerfaget

Ledelse i håndverksfag

Gipsmakerfaget

Ledelse i håndverksfag

Gravørfaget

Ledelse i håndverksfag

Gullsmedfaget

Ledelse i håndverksfag

Hjul- og karosserimakerfaget

Ledelse i håndverksfag

Hovslagerfaget

Ledelse i håndverksfag

Instrumentmakerfaget

Ledelse i håndverksfag

Keramikerfaget

Ledelse i håndverksfag

Låsesmedfaget

Ledelse i håndverksfag

Smedfaget

Ledelse i håndverksfag

Sølvsmedfaget

Ledelse i håndverksfag

Sølvsmedfaget Finsteinhuggerfaget

Ledelse i håndverksfag

Estetiske fag

Mesterfag

Linje

Blomsterdekoratørfaget

Botanisk design/ledelse i håndverksfag

Bunadtilvirkerfaget

Ledelse i håndverksfag

Buntmakerfaget

Ledelse i håndverksfag

Fotograffaget

Ledelse i håndverksfag

Frisørfaget

Ledelse i håndverksfag

Håndveverfaget

Ledelse i håndverksfag

Kjemisk renser

Ledelse i håndverksfag

Kjole- og draktsyerfaget

Ledelse i håndverksfag

Maskør- og parykkmakerfaget

Ledelse i håndverksfag

Seilmakerfaget

Ledelse i håndverksfag

Skomakerfaget

Ledelse i håndverksfag

Skredderfaget

Ledelse i håndverksfag

Strikkerfaget

Ledelse i håndverksfag

Tekstilrenholdsfaget

Ledelse i håndverksfag

Matfag

Mesterfag

Linje

Bakerfaget

Matteknikk

Butikkslakterfaget

Matteknikk

Institusjonskokkfaget

Matteknikk

Kjøttskjærerfaget

Matteknikk

Kokkfaget

Matteknikk

Konditorfaget

Matteknikk

Pølsemakerfaget

Matteknikk

Slakterfaget

Matteknikk

Møbel- og trefag

Mesterfag

Linje

Kurvmakerfaget

Ledelse i håndverksfag

Møbeltapetserfaget

Ledelse i håndverksfag

Porteføljemakerfaget

Ledelse i håndverksfag

Snekkerfaget

Møbel og innredning/Ledelse i håndverksfag

Salmakerfaget

Ledelse i håndverksfag

Tredreierfaget

Ledelse i håndverksfag

Treskjærerfaget

Ledelse i håndverksfag

Trevare- og møbelsnekkerfaget

Møbel og innredning/Ledelse i håndverksfag

* Dersom det er noen år siden du tok din fagskoleutdanning er det ikke sikkert du finner aktuell fordypning i oversikten, da disse kan ha endret navn el. Ta kontakt med oss for en fullstendig oversikt over tidligere godkjente fordypninger.

Fagskolestudiet ledelse, økonomi og markedsføring for frisører ved Fagskolen i Østfold.
Frisører som har fullført og bestått dette studiet med karakteren D eller bedre til eksamen, får fritak for fagområdet bedriftsledelse i mesterutdanningen ved søknad om mesterbrev. Godkjenningen gjelder fagskolens læreplan av 14.8.2020.

Bachelorstudier
Du kan søke om mesterbrev dersom du har fullført og bestått bachelorutdanning med karakteren D eller bedre i de eksamener som inngår i vårt vurderingsgrunnlag. Det generelle kravet til fag eller svennebrev og praksis gjelder også for søkere fra disse studiene.

Du kan søke om mesterbrev med bakgrunn i følgende bachelorstudier:

Mesterfag

Bachelorstudium – linje/fordypning

Studiested – kommentarer

Tømrerfaget

Ingeniørfag – bygg
fordypning husbyggingsteknikk på visse vilkår *

Eksamen avlagt etter rammeplan fra 1.12.2005 eller senere

Anleggsgartnerfaget

Landskapsingeniør

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

Stillasbyggerfaget

Yrkesfaglærerutdanningen bygg- og anleggsteknikk

Norges tekniske – naturvitenskaplige universitet NTNU
Høgskolen i Sør-Trøndelag HiST

Kokkfaget

Kostøkonomi, ernæring og ledelse

Oslo Met – Storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus HIOA)

Institusjonskokkfaget

Kostøkonomi, ernæring og ledelse

Oslo Met – Storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus HIOA)

* Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Norges Eiendomsakademi (NEAK) – Byggeledelse
Du kan søke om mesterbrev i tømrer-, murer- og rørleggerfaget med bakgrunn i studiet Byggeledelse på NEAK.

Det er et krav at studiet er fullført og bestått med karakteren D eller bedre til eksamen. Det generelle kravet til fag-svennebrev og praksis gjelder også for søkere fra NEAK.

 

Hva skal legges ved søknaden?

Dokumentasjon på utdanning  må vedlegges

  • Fag-/svennebrev i det faget1 du søker mesterbrev i
  • Vitnemål fra utdanningen (Teknisk fagskole, NEAK, m.fl)

Dokumentasjon på praksis må vedlegges
Praksiskravet er 2 år etter fag-/svenneprøve eller 6 års praksis og fag-/svenneprøve.
Praksis som ansatt dokumenteres med attester som må inneholde:
* Navn og fødselsdato
* Tidsrom som ansatt, heltid/deltid
* Angivelse av at søker har jobbet i faget
* Dato og underskrift

Praksis som selvstendig næringsdrivende dokumenteres slik:
* Næringsoppgaver fra 2 av de siste 10 årene, inkl. firmaattest fra Brønnøysundregistrene.
* Eller bekreftelse fra regnskapsfører, revisor eller styreleder som inneholder navn og fødselsdato; tidsrom søker har drevet bedriften, heltid/deltid; angivelse av at søker har jobbet i faget; dato og underskrift

1Har du fag- eller svennebrev fra annet land, les dette først

Hvordan sende søknad?

Du skal sende inn elektronisk søknad via ID-porten.
Det skal betales et behandlingsgebyr på kr 1070,-. Informasjon om dette finner du i det elektroniske søknadsskjemaet. Søknaden vil ikke bli behandlet før gebyret er innbetalt.
Du vil høre fra oss så snart søknaden er ferdigbehandlet

NB! På grunn av stor pågang av søknader vil man måtte påregne minimum 8-10 ukers behandlingstid for dem som søker med bakgrunn i andre godkjente utdanninger.

På Mesterbrev | Mesterbrevnemnda sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår