For deg som har fagutdanning fra annet land:

Med bakgrunn i gjensidige avtaler mellom de nordiske landene, kan du søke om mesterbrev med bakgrunn i nordisk fagutdanning i følgende mesterfag, fordelt på land:  

MESTERFAG ISLAND SVERIGE FINLAND DANMARK
Rørleggerfaget x x x x
Ventilasjons-blikkenslagerfaget x
Malerfaget   x 1
Murerfaget x
Steinfaget x
Tak- og membrantekkerfaget x
Tømrerfaget x
Frisørfaget   x 2

1 Godkjent arbetsprov eller godkjent Gesällprov

2 Gesällbrev utstedt av Sveriges Hantverksråd

  • Dersom du har fagbrev eller svennebrev fra Tyskland, Polen, Latvia, Litauen eller Estland, sjekk om utdanningen din faller inn under NOKUTs ordning for sidestilling av utenlandske fag- og svennebrev.
  • Dersom du har fag- eller svennebrev fra andre land, eller fag- eller svennebrev i et yrke som ikke omfattes av NOKUTs ordning, kan du kontakte Fylkeskommunen der du bor, og forhøre deg om muligheten til å avlegge norsk fagprøve på en mest mulig smidig måte.


Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.