Vi har mottatt et stort antall klager på varsler om fakturaer fra Mesterbedrifter.no (NSN AS). Mange har meldt hit at de ikke mener å ha et avtaleforhold med Mesterbedrifter.no som tilsier at de skal motta fakturaer. 

Mesterbrevnemnda har overhode ingen tilknytning til tjenesten Mesterbedrifter.no. Vi ønsker å være tydelig på at Mesterbrevnemnda på ingen måte har noe samarbeid eller avtaleforhold med tjenesten eller selskapet. 

Vårt enkle råd er: – har du ikke bestilt ikke betal.

Eventuelle klager på varsler om faktura må rettes til selskapet NSN AS.