Viktig informasjon angående mesterbedrifter.no

Viktig informasjon angående mesterbedrifter.no

Mesterbrevnemnda har igjen fått mange henvendelser vedrørende nettsiden mesterbedrifter.no. Mesterbrevnemnda presiserer at vi ikke har noen forbindelse til dette firmaet.

Dette har vi skrevet tidligere om saken:
8. MAI 2018: Nettsiden mesterbedrifter.no er et kommersielt initiativ hvor hensikten er å bygge opp en form for anbudsportal der den enkelte bedrift også kan kjøpe seg ulike tilleggstjenester.

Flere mestere har reagert på at de må oppdatere sine informasjoner på denne aktuelle nettsiden.

Vi gjør oppmerksom på at all mesterinformasjon som skal oppdateres, må gjøres i Mesterbrevnemndas mesterregister for å være gyldig.

Offentlig register

Mesterregisteret er det eneste offentlige registeret over godkjente håndverksmestere og mesterbedrifter.

Opprettelse og endringer (adresse, telefonnummer, websider, e-post) i firmatilknytninger må derfor gjøres. Det er ingen gjensidig utveksling av informasjon mellom mesterregisteret og mesterbedrifter.no.

Det vil si at endringer som gjøres på mesterbedrifter.no ikke kommer inn i mesterregisteret.