Stort behov for mesterkompetanse

Stort behov for mesterkompetanse

6 av 10 bedrifter med behov fra yrkesfaglige studieprogrammer trenger ansatte med mesterkompetanse. Det viser NHOs kompetansebarometer som ble lagt frem i dag.

NHOs kompetansebarometer er en årlig kartlegging av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov. Nytt for 2021 er at det inngår spørsmål om hvorvidt mesterkvalifikasjonen er viktig for bedriftene.

Det var bedrifter med behov for kompetanse fra yrkesfaglige studieprogrammer eller håndverksfag, i alt 73 prosent av bedriftene, som ble spurt om behovet for kompetanse på mesterbrevnivå. Av disse oppgav nesten 6 av 10 bedrifter, 58 prosent, at de hadde behov for den kompetansen mesterkvalifikasjonen gir.   

Videre viser barometeret at andelen bedrifter som hadde behov for yrkesfaglig kompetanse med mesterbrev var høyest hos Byggmesterforbundet (som har en interimavtale med NHO), Norsk olje og gass, Byggenæringenes Landsforening (BNL), Nelfo og Sjømat Norge. I Byggmesterforbundet oppga hele 8 av 10 bedrifter behov for mesterbrevkompetanse. For Norsk olje og gass og BNL var andelen nær 7 av 10 og for Nelfo og Sjømat Norge var andelen nær 6 av 10. Etterspørselen etter mesterkompetanse er høyest i Møre og Romsdal, Nordland og Agder, etterfulgt av Oslo/Viken.  

-I 2021 oppgir 2 av 3 bedrifter å ha et udekket kompetansebehov, noe som er den høyeste andelen i barometerets historie. Behovet for yrkesfaglig kompetanse er den mest etterspurte kompetansen blant NHOs bedrifter, sier viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie.  

Mesterkvalifikasjonen er en formell, høyere yrkesfaglig leder- og etablererkvalifikasjon. Den oppnås etter minimum 2 års relevant praksis etter fag- eller svennebrev samt gjennomført mesterutdanning eller tilsvarende. I Norge finnes det i dag 14 000 registrerte mestere. Ordningen styres av Mesterbrevnemnda.   

Etterspørselen etter kompetanse fra de ulike utdanningsnivåene, fra grunnskoleutdanning til doktorgrad, viser at etterspørsel etter mesterkompetanse, hos nær 6 av 10 bedrifter med yrkesfaglige behov, er en svært etterspurt kompetanse. Da er det bra at vi i 2021 hadde den sterkeste veksten av nye mestere på mange år, sier daglig leder i Mesterbrevnemnda, Heidi Tveide, som også er meget fornøyd med at spørsmål om mesterkvalifikasjonen for første gang inngår i NHOs kompetansebarometer. 

Les hele NHOs kompetansbarometer her

Hva trenger Norge