En mester har kompetanse på høyt nivå både som fagekspert og leder. Mesterkvalifikasjonen er opparbeidet gjennom arbeid kombinert med mesterutdanning eller tilsvarende utdanning, etter oppnådd fag- eller svennebrev i et mesterfag. Mesteren følger gjeldende lover, standarder og normer for å sikre kvalitet, lønnsomhet og fornuftig bruk av ressurser. Mesterens kompetanse setter bedriften i stand til å levere gode faglige løsninger, drive innovasjon, ta ansvar for lærlinger og bidra til et seriøst arbeidsliv.

Her finner du en oversikt over alle som har mesterbrev innen byggfagene. Søk i registeret eller se i listene under blant de forskjellige mesterbedriftene for å finne en kvalifisert mester til å utføre tjenesten du har behov for.