Mesterbrevnemnda introduserer fra 17. juni ny elektronisk søkerportal for de som skal søke om mesterbrev med bakgrunn i mesterutdanning eller annen godkjent utdanning. I en overgangsperiode vil vi også ta imot papirbasert søknadsskjema som sendes inn til oss som PDF til post@mesterbrev.no.

Til dere som skal søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse eller mesterbrev fra annet land, sendes søknad som PDF til post@mesterbrev.no. Det samme gjelder dere som søker om fritak for hele eller deler av mesterutdannelsen med bakgrunn i annen utdannelse.

Ta meg til søkerportalen