Læreplassjeger 2020

Læreplassjeger 2020

Læreplassjeger-kampanjen 2020 er en landsomfattende kampanje som har til hensikt å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Mesterbedriftene er i særklasse med hensyn til det å ta inn lærlinger, men det trengs flere bedrifter som gjør det samme.

Å ha lærlinger er både virksomhetskritisk og avgjørende for framtida. Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere. Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere.

Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen. Potensielle lærebedrifter kan melde sin interesse her: www.læreplassjeger.no