Fikk håndverkerprisen i Kragerø

Fikk håndverkerprisen i Kragerø

Han har ført femti lærlinger frem til svennebrev. Nå har byggmester Olaf Haugland fått håndverkerprisen i Kragerø.

AV GEORG MATHISEN
Han er beskjeden i kommentarene. – Dette er en årlig pris som de har gitt ut i flere tiår, i utgangspunktet til en som har utmerket seg på noen måte. Men hvis en har drevet i en lengre periode, har en jo utmerket seg, sier Olaf Haugland.

Noen blir
Han har drevet eget firma i 35 år. Hele tiden har han passet på å bidra til rekrutteringen:
– Vi har bestandig hatt lærlinger. To–tre lærlinger stort sett hvert år. Gjennom 35 år blir det ganske mange som vi har lært opp, konstaterer han.
Noen av dem har han med seg ennå. – Men vi ville vært et veldig stort firma hvis vi skulle beholdt alle sammen. Noen har tatt videreutdanning, noen har startet eget firma, men vi har også dem som har vært her helt siden de var utplassert fra skolen, gjennom læretiden, svennebrev og jobbet videre. Vi har en på kontoret nå som holder på å ta mesterbrev og en byggeleder med både mesterbrev og ingeniørutdannelse, forteller Haugland.

Alle har bestått
Det er Kragerø kommune som deler ut håndverkerprisen, sammen med kulturprisen og byggeskikkprisen. I tillegg til den stolte lærlinghistorien trekkes de store bidragene til verdiskapningen i kommunen frem som begrunnelse. I dag har Byggmester Olaf Haugland 16 ansatte, pluss to utplasserte skoleelever som også arbeider litt deltid når de ikke er på skolen.

– Det som er moro, er at det er ingen av lærlingene som har strøket på prøve noen gang. Alle har bestått, og noen har bestått meget godt. Det gjør også sitt til at vi lettere rekrutterer nye lærlinger, sier byggmesteren selv. Han har vært styreleder i Vestmar Opplæringskontor for bygg og mekaniske fag, og han er full av ros til Kragerø videregående skole.

– Vi har godt samarbeid med skolen. Vi har elever utplassert her, og da får vi prøvd dem ut litt før vi skriver lærekontrakt. Det er noen som bør finne noe annet å drive med, men det finner de ut selv, også. Da er det greit at de ikke bruker opp hele ungdomstiden på noe som ikke passer, poengterer han.

Mest småhus
Når byggmesterbedriften får en ny lærling, blir han eller hun plassert sammen med en av de erfarne tømrerne.
– Så lager vi en opplæringsplan og prøver å få dem med på det meste av det som de skal gjennom i læreplanen. Det er mange deler av hus og bygg som det skal trenes på, sier Haugland.

Han har varierte oppgaver å sette lærlingene til:
– Vi driver hovedsakelig med småhusbygging, og også alt mulig av tilbygg, rehabilitering og vedlikeholdsarbeid. Det gjør at de kommer borti det aller meste i løpet av to års læretid.

Den andre partneren som Haugland gjerne roser, er Byggmesterforbundet. – Det er en viss markedsverdi i å kunne reklamere med mesterbrevet, og i byggmesterforbundet i Telemark og på landsplan er det samhold, påfyll av kunnskap og oppgradering. Dette er jeg nesten avhengig av. Skal du være alene og finne ut av alt selv, blir det slitsomt. Gjennom de 35 årene som vi har drevet firma, har det forandret seg mange byggeregler og forskrifter. Det er mange feller å gå i hvis en ikke passer på, sier han.

Konsmohus i 30 år
Byggmester Olaf Haugland er forhandler for Konsmohus. – Vi har faktisk samarbeidet i 30 år. Det er et byggesystem som er rasjonelt og greit å selge. Det er veldig greit å kunne støtte seg litt på en større aktør. Alle underleverandørene er fra Kragerø, understreker han.

Konsmohus er best kjent for eneboliger i tradisjonell stil, men har også sin egen serie med funkismodeller. – Flere og flere etterspør mer moderne uttrykk. Samtidig har vi verneplaner som gjelder for Kragerø sentrum. Slik er det i de fleste byene i Europa: Det er et gammelt sentrum som folk trekker til fordi det er koselig, og så kan de gjerne bo i en firkantet kasse på utsiden av sentrum, smiler Olaf Haugland.