Slik skal fag- og yrkesopplæringen bli bedre

Slik skal fag- og yrkesopplæringen bli bedre

NHO og flere av landsforeningene har gått sammen i et prosjekt kalt «Yrkesfag 2020», for å få folk til å strømme til fag- og yrkesopplæringen. Mesterbrev følger prosjektet.

Mesterbrevnemnda følger nøye med på utviklingen i HHO-prosjektet «Yrkesfag 2020». Daglig leder for Mesterbrev, Johanne Wulfsberg-Gamre, deltok på presentasjonen nylig.

Dette synes vi er et meget positivt arbeid som vi kan se at det blir resultater av. Og vi ser jo nå at de største partiene, altså Høyre og Arbeiderpartiet, nærmest kappes om de beste forslagene her, sier Wulfsberg-Gamre.

MESTER: Daglig leder for Mesterbrevnemnda, Johanne Wulfsberg-Gamre. FOTO: Terje Haugen
MESTER: Daglig leder for Mesterbrevnemnda, Johanne Wulfsberg-Gamre. FOTO: Terje Haugen

For prosjektet reiser nemlig et viktig spørsmål: Hvordan skal vi løfte og forsterke politikken rundt fag- og yrkesopplæringen?

Og prosjektgruppa presenterte 20. april noen av prosjektets sentrale mål, med konkrete løsningsforslag.

Vi vil invitere til bred debatt om hvordan vi skal gjøre norsk fag- og yrkesopplæring enda bedre med utgangspunkt i våre løsninger, opplyser prosjektleder Carl Rønneberg.

Prosjektet er et treårig samarbeid mellom NHO-s og seks landsforeninger: NI, BNL, Nelfo, NHO Reiseliv, NBF og NHO Mat og Drikke.

Målsettingen er ellers å sikre medlemmenes behov for fagkompetanse på mellomlang og lang sikt, noe som konkret skal bidra til flere lærebedrifter, bedre lærebedrifter, større partsinnflytelse.

I tillegg satser det på at flere ungdommer og voksne velger og gjennomfører yrkesfag, og gis bedre karrieremuligheter i yrkesfagene.

Prosjekt 2020 skal ha som mål en likeverdig rett til utdanning, ifølge en av prosjektets ansvarlige, Svein Harald Larsen fra Nelfo

Han ønsker en nasjonal standard for opptak av studenter til bachelorutdanninger med bakgrunn i yrkesfaglig utdanning og at det bør gjennomføres en kampanje andre halvår for å øke rekrutteringen til yrkesfag.

LES MER: