Mesterbrev ønsker å bidra til den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av Corona-viruset (Covid-19). I tråd med myndighetenes klare oppfordring, vil alle våre ansatte i Mesterbrev derfor holde hjemmekontor på ubestemt tid.

Mesterbrev er en digital og fleksibel bedrift og kan stort sett yte de samme tjenestene hjemmefra som fra kontoret. Vi vil gjøre vårt aller ytterste for at du ikke skal merke noe til denne midlertidige endringen. 

Til søkere av mesterbrev
Behandling av søknader vil fortsette som tidligere, men vil kunne ta noe lenger tid da det er en del logistiske utfordringer. Vi ber om forståelse for dette.

Dersom du har flere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på telefon 23088362 eller på e-post post@mesterbrev.no