Vel blåst frokostseminar!

Vel blåst frokostseminar!

Tirsdag 11. februar arrangerte LO og NHO i samarbeid med mesterbrev frokostseminar med tema: Hvordan synliggjøre erfaren fagkompetanse?

På frokostseminaret ble også en nyhet presentert ved fotografmester Øystein Horgmo ved Rikshospitalet. Han innledet med å fortelle om sin mesteroppgave som er en håndbok i klinisk fotografering. Horgmo var en av de første som skrev mesteroppgave i faglig fordypning etter de nye læreplanene. Horgmo valgte fritt hva han ville gjøre med mesteroppgaven, men hadde et ønske om at oppgaven var noe han ville få bruk for senere.

Bakgrunnen for valget av en håndbok i klinisk fotografering var at han, som leder av fotoavdelingen, har liten tid til dokumentasjon ellers i arbeidstiden. – Nå kunne jeg lage noe som kunne bruke i den daglige jobben, nemlig en dokumentasjon av hvordan fotografere hele kroppen. Utgangspunktet var å få laget en felles standard, sa Horgmo.

Etter Horgmos innlegg var det duket for debatt med Jorodd Asphjel (AP), Turid Kristensen (H), Trude Tinnlund (LO), Sonja Lovise Berg (NHO) og Jørgen Leegard (BNL). Det var enighet om at det er stort behov for høyere yrkesfaglige kvalifikasjoner og at det må jobbes for å styrke yrkesveien på høyere nivåer.