– Uforståelig at ikke yrkesfag er på plass i NKR!

– Uforståelig at ikke yrkesfag er på plass i NKR!

Tirsdag formiddag arrangerte Mesterbrevnemnda debatt sammen med Byggmesterforbundet om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Kari Sofie Bjørnsen fra Høyre var utålmodig med å få på plass den yrkesfaglige søylen.

Kari Sofie Bjørnsen (H)

Uforståelig
Arbeidet med innplassering av kvalifikasjoner i NKR, Norsk Kvalifikasjonsrammeverk, har pågått siden 2012 og i slutten av mai la NOKUT frem sin rapport. Norge er et av få land i Europa som ikke har innplassert den yrkesfaglige søylen i kvalifikasjonsrammeverket.

Panelet var skjønt enige i at arbeidet er på overtid.
– Det er helt uforståelig at dette ikke er på plass enda. Det virker ikke som det kan være spesielt vanskelig å få på plass, det er en bred enighet om at det bør gjøres og de fleste nabolandene våre har allerede fått dette på plass. Dette burde regjeringen bare levere med en gang, uttalte Kari Sofie Bjørnsen fra Høyre.

Hun fulgte opp med å love å stille spørsmål til regjeringen fra Stortingets talestol om saken.

Både Tord Hauge fra NHO, Benedicte Sterner fra LO og fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad fra Krf var enige i viktigheten av å få på plass den yrkesfaglige søylen, både for å anerkjenne yrkesfagene, for å få en sterkere kobling mellom utdanning og arbeidsliv og for å løse kompetansemangel.

Høyre kunne gjennomført dette

Statssekretær for kunnskapsministeren Sindre Lysø var ikke til stede i denne debatten, men kommenterte Bjørnsens utspill på telefon.

– Dersom det var veldig viktig for Høyre å innplassere den yrkesfaglige søylen i NKR, så kunne de jo ha gjort dette de åtte årene de selv satt i regjering frem til 2021. Yrkesfagene er viktig for regjeringen og det jobbes godt med dette. Nå har ekspertene lagt frem en rapport, og så må regjeringen komme tilbake med forslag, svarer Lysø.

Lysø kunne ikke komme med en konkret dato for når dette arbeidet er ferdig da det ikke er han som sitter med ansvaret for dette arbeidet i departementet. Det er Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch fra Senterpartiet som har det overordnede ansvaret for prosessen.