Ti råd mot svart arbeid i offentlige innkjøp

Se hvordan kommuner bekjemper svart økonomi.

En helt ny anbefaling for hvordan kommuner kan bekjempe svart økonomi ble lansert i Oslo mandag 25.januar.

Det er samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), (KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten) som står bak anbefalingen. Anbefalingen består av 10 grep som kan vedtas som en innkjøpspolicy av norske kommuner og fylkeskommuner.

Målet er å få på plass en standard som gjør det lett å være seriøs og tilsvarende vanskelig å være useriøs. Bygg, renhold og bilvask risikoområder i kommunene Anbefalingen peker ut bygg, renhold og bilvask som typiske risikoområder for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

Anbefalingen er å forhåndsvurdere hvilke typer anskaffelser som har høy risiko, og følge disse spesielt opp gjennom kontraktskrav og kontroll. Det finnes en rekke gode verktøy for å følge opp seriøsitet i anskaffelsene. Dokumentet gir veiledning mht. når, hvor og hvordan disse verktøyene bør brukes.

Hovedpunktene er grep for å sikre at leverandører har følgende punkter på plass:

• Lønns- og arbeidsforhold er i orden

• Registrering, oppgavelevering og betaling av skatter og avgifter er i orden

• Tilstrekkelig fagkunnskap er på plass

• Det er lett og oversiktlig å vite hvem vi handler med, hvem som jobber for oss, og hvem vi betaler til

Ut fra dette stilles det krav til faglærte, lærlinger, antall ledd i kontraktskjeden, betaling til konto i bank og innsyn i relevante skatteopplysninger ut over det som fremgår av skatteattest.

Kontroll er viktig – ute på arbeidsplassene Anbefalingen er også å legge ned tilstrekkelige ressurser på kontroll i hele kontraktsperioden.

Difi har lansert en veileder for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår som gir råd om hvilke tiltak man kan sette inn.

Når risikoen er høy, bør disse anbefalingene tas på alvor. Her må man fysisk ut på byggeplasser og arbeidsplasser, og inn i lønnssystemer og bankutbetalinger.

Det skal lønne seg å være seriøs

Med strategiske grep inviterer SMSØ til å etablere en felles, etterlengtet samfunnsmessig grensesetting i kommunene for å motvirke svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, sier Tommy Hestem, nestleder i KS Innkjøpsforum.

– For kommunene kan dette gi mer rasjonell konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging. For leverandørene vil dette kunne gi forutsigbarhet for krav, effektiv tilbudsutforming og uttelling for å drive seriøst.

Glad for at kommunene går foran

– Det offentlige har en viktig rolle i arbeidet for et seriøst arbeidsliv, gjennom sine innkjøp. Derfor er jeg glad for at kommunesektoren, sammen med partene i arbeidslivet og Skatteetaten nå går i front mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Arbeidsmarkedskriminalitet har vokst frem som en stor utfordring. Det er flere årsaker til at det er viktig for det norske samfunnet å forebygge og bekjempe dette. Det undergraver sentrale velferdsordninger og bidrar til å utkonkurrere lovlydige bedrifter, sier næringspolitisk direktør i NHO, Ingebjørg Harto.

– Dette er en stor utfordring både i privat og offentlig sektor. Det offentlige kjøper for cirka 430 milliarder kroner i året, og er derfor en honningkrukke for ulovlig virksomhet.

Slik virksomhet kan undergrave seriøse bedrifter. Anskaffelsesprosessen må tilrettelegges slik at den blir attraktiv for de seriøse bedriftene. Kommunen må ha eierskap til anskaffelsene, og må legge lista på rett nivå for å få med de seriøse leverandørene. Godt planlagte anskaffelser er nøkkelen, sier Harto.

 

Folk som ikke liker svart arbeid.
TIL AKSJON: FV. Trude Tinnlund, LO, Ingebjørg Harto, NHO, Tommy Hestem, Asker kommune og nestleder i KS Innkjøpsforum og Øivind Strømme, Skattedirektoratet. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

DE TI RÅDENE:

1. Ta et klart standpunkt: Vi skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i våre anskaffelser.

2. Rett innsatsen inn der risikoen er størst.

3. Gå konkret til verks – sjekk at leverandører faktisk har alt på plass.

4. Begrens antall ledd i kontraktskjeden.

5. Sett krav til fagkunnskap.

6. Vit hvem som arbeider for oss.

7. Vit hvem vi betaler til.

8. Krev innsyn i relevante skatteopplysninger.

9. Gjennomfør kontroller.

10. Bruk de gode verktøyene som finnes (på anskaffelser.no).

LES OGSÅ:

Mesterregisteret er et smart sted å lete om du er på jakt etter seriøse bedrifter.