Søkerportalen åpen for realkompetansesøknader

Søkerportalen åpen for realkompetansesøknader

Fra og med i dag 1. mars er søknadsportalen for realkompetansesøknader lansert og klar til å tas i bruk. Med denne siste elektroniske søknadsmodulen på plass er alle søknadsprosessene digitalisert.

For å søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse logger du deg inn på søkerportalen via ID porten