Satt på lager

Satt på lager

Når bybanen i Bergen bygges ut, settes trærne på lager. Anleggsgartnermester Wikholm har flyttet trærne som ble plantet for over 200 år siden, og danner Nord-Europas lengste tunnelformede lindeallé.

De tolv trærne som ble plantet i 1814, fikk brannskader for 100 år siden, men klarte seg godt. Men nå kunne de ikke bli stående lenger. Bybanen skal bygges ut, og da blir det ikke plass til lindealléen fra Haraldsplass til Store Lungegårdsvann.

Plantes ut på nytt
Over 200 år gamle trær som har dannet Nord-Europas lengste tunnelformede lindeallé,de blir ikke bare felt uten videre.I stedet har Anleggsgartnermester Wikholmfått jobben med å flytte dem og passe på dem til de kan plantes ut igjen etter utbyggingen.
– Det er ikke så ofte vi flytter hele trær, konstaterer Vidar Berentsen. Han har arbeidet i mesterbedriften i 27 år. Nå kan han vise rundt mellom bardunerte lindetrær både på Haukeland og ved jordbruksskolen Stend i Fana. Alt i alt er 131 trær flyttet – de fleste lindetrær, men også noen eiker. De eldste er altså fra 1814, mens de fleste er plantet etter 1970.

Ti tonn
– Med rotklumpen veier hvert tre rundt ti tonn, forteller han. Det var transporten som til syvende og sist avgjorde hvor store rotklumpene ble. Trærne måtte fraktes i transportteknisk størrelse – det vil i praksis si at klumpen kunne være tre meter i diameter.
– Vi har skåret røttene, brukt air spade med kompressor og sugd vekk jord, beskriver Berentsen. Noen av de tunge trærne måtte løftes over både vei og strømledninger. Da den mest kritiske delen av jobben skulle gjøres, måtte til og med veien som ambulansene vanligvis bruker til Haukeland, stenges.

Tre år
Nå står trærne på depot i tre år. Der har de fått pakket jord rundt rotklumpen og er festet med barduner. For å unngå å skade trærne, er det lagt strømper rundt bardunene der de holder trærne.
– Vi må være veldig forsiktige med barken. Får du en barkskade, er hele treet ferdig, forklarer Vidar Berentsen.
Trærne går delvis i dvale når de får slik behandling. De kan godt sette noen nye sugerøtter for å skaffe seg vann, men ikke nok til at det er nødvendig å rotskjære dem på nytt.
– Når de så settes tilbake, blir de litt redusert de første årene. Men her har de tilgang til jord og vann, forklarer Berentsen.
– Det er viktig å ta vare på trær. Det er en verdi, konstaterer daglig leder Stein Wikholm.

Viktigere med trær
Anleggsgartnermester Wikholm har 66 ansatte; seks av dem med mesterbrev. Bergensbedriften har seks lærlinger. Wikholm driver med både trepleie, kantklipping, kosting, skjøtsel av hager og grøntanlegg, vinterdrift, trafikksikring og lekeplasser. Mesterbedriften overtok også Sigurd Sondres Trepleie for to år siden.
– I takt med fortetningen kommer trær til å bli viktigere og viktigere for utemiljøet fremover, samtidig som trepleie i større og større grad kommer til å bli profesjonalisert, fastslo daglig leder Stein Wikholm i den forbindelse.