SENTRAL GODKJENNING: Regjeringen forlenger overgangsordning

SENTRAL GODKJENNING: Regjeringen forlenger overgangsordning

Regjeringen forlenger overgangordning og setter ned ekspertutvalg.

Ifølge Regjeringens nettsted, regjeringen.no, utvides overgangsordningen med kvalifikasjonskravene som stilles til sentral godkjenning. Dette ble klart i starten av desember 2017.

Her kan vi lese at «… Regjeringen vil ha effektive verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og bygg- og anleggsnæringen jobber sammen for å gjøre det lettere for de seriøse aktørene.».

Det vises videre til at «… Den siste tiden har det vært debatt om kvalifikasjonskravene som stilles til sentral godkjenning.».

– Vi setter nå i gang et større arbeid med å rydde i et 20 år gammelt regelverk. Vi forlenger overgangsordningen for sentral godkjenning for foretak med to år. Vi setter også ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal se helhetlig på verktøyene vi har for å sikre god byggkvalitet og arbeidet mot useriøse aktører, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Saken ble ellers også omtalt i bladet Mesterns 4. utgave, som er på veg ut til alle landets aktive mestere i disse dager.

LES OGSÅ: