Vil du jobbe med utvikling av mesterbrevordningen og bidra til å styrke mesternes og mesterbedriftenes posisjon i samfunnet?

Mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring. Nærings- og fiskeridepartementet forvalter loven, og oppnevner Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Partene i arbeidslivet er representert i nemnda. Mesterbrevordningen omfatter mestere i over 70 ulike fag.

Vi leter etter deg som har interesse for mesterkvalifikasjonen og dens betydning for næringspolitikken. Du vil være i tett kontakt med mesterne og mesterbedriftene, kommende mestere, partene i arbeidslivet og andre fagmiljøer. Dette er en unik mulighet for deg som har et stort engasjement for yrkesfagområdet og for håndverksfagene spesielt. 

Det er allerede 14 000 mestere, med høy kompetanse, i sving over hele landet. Vi jobber for å styrke rekruttering og opplæring av nye mestere, sikre mesternes høye status i arbeidslivet og markedsføre dem overfor forbrukere og myndigheter. Her blir du del av en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag og er med på å føre videre lange håndverks- og kunnskapstradisjoner

Viktige arbeidsoppgaver er:

 • Saksbehandling og rådgiving knyttet til næringsdelen av mesterbrevordningen.
 • Delta i utviklingen av mesterregisteret med særlig fokus på mesterbedriftene.
 • Delta i prosjekter der mesterbrevordningen kan være et virkemiddel for å fremme et seriøst arbeidsliv.
 • Kontakt med parter og bransjer om mesterbrevordningen som næringspolitisk virkemiddel.
 • Samarbeid med myndigheter regionalt og nasjonalt om bruk av mesterbrevordningen som virkemiddel innen nærings-, distrikts- og kulturfeltet.
 • Sekretær for Klagenemnda for mesterbrevordningen.
 • Stillingen kan gi muligheter for internasjonalt samarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Du har høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende realkompetanse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Digital kompetanse og erfaring fra arbeid med kontorstøttesystemer. 
 • Relevant arbeidserfaring med innsikt i både offentlig og privat sektor. 
 • Erfaring fra trepartssamarbeid og bransjer som er omfattet av mesterbrevordningen er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Målrettet og strukturert – holder oversikt og sikrer fremdrift.
 • Relasjonsbygger med gode samarbeidsevner.
 • Analytisk, god rolleforståelse og ser helhet i saker.
 • Løsningsorientert og fleksibel.
 • Leverer godt, også i kompliserte saker.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En jobb med mening og en arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag.  
 • Varierte, spennende arbeidsoppgaver og deltakelse i et sterkt fagmiljø og viktige nettverk.
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • En fleksibel arbeidsplass som gjør det mulig å kombinere jobb og privatliv.
 • Lyse og moderne lokaler sentralt på Majorstuen.

Ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Heidi Tveide, mobil: 94 52 18 35.

Fristen for å søke stillingen er 29.11.2020