Pusser opp mesterregisteret

Mesterbrev har startet et omfattende arbeid med å modernisere mesterregisteret slik at dataene er riktige og at brukeropplevelsen ved søk blir bedre. Vårt mål er at alle data er oppdaterte både på person- og bedriftsnivå. Dette er helt avgjørende for at registret skal være aktuelt å bruke for forbrukere og andre. Vi ønsker også å synliggjøre mesterutdanningen som den foretrukne leder- og etablererutdannelsen innen håndverksfagene og vi ønsker at flere bedrifter skal se at det er bra å ha flere mestere registrert i sitt firma.

– Mesterregisteret er et offentlig register og det krever at dataene der er oppdaterte og riktige. Folkeregisteret har gitt oss godkjennelse til å registrere fødselsnummer i mesterregisteret slik at vi kan vaske vårt register opp mot Folkeregisteret. Enhetsregisteret har på sin side gitt oss godkjennelse til å vaske vårt register over mesterbedrifter opp mot dem. Dette vil bidra til at vi får et godt register med oversikt over mestere og mesterbedrifter. Med 17000 aktive mestre er dette en lang prosess som krever en stor manuell innsats av oss, men også av mesterne selv, sier daglig leder i Mesterbrev Johanne Wulfsberg-Gamre.

– Vi ser at det er noen utfordringer med hensyn til privatadresser og endringer av disse. I dag er vi prisgitt at mesteren selv melder fra om adresseendringer til oss. Målet med avtalen med Folkeregisteret er at denne type endringer skal skje automatisk slik at mesteren slipper å melde fra til oss om nytt bosted. Dette krever at vi registrerer fødselsnummer i mesterregisteret og ikke kun fødselsdato slik det er i dag. Når vi har fått fødselsnummer på plass vil vi vaske vårt register opp mot Folkeregisteret slik at opplysninger om privatadresser slik de er registrert i Folkeregisteret også vil være den adressen vi får inn i vårt register. Deretter vil vi jevnlig oppdatere vårt register mot Folkeregisteret. Mesterne vil da slippe å melde fra til oss når de flytter på seg.

Firmatilknytning
Avtalen med Enhetsregisteret innebærer at Mesterbrev kan vaske informasjon om mesterbedrifter opp mot Enhetsregisteret.

– I praksis betyr det at når en bedrift endrer adresse i Enhetsregisteret blir også informasjonen oppdatert i mesterregisteret. For at vi skal få til dette må de som har registrert firmatilknytning i mesterregisteret også ha registrert organisasjonsnummeret til firmaet. Vi har allerede startet et arbeid med å kartlegge firmatilknytningene og ser at en del mangler organisasjonsnummer. Vår gjennomgang har også vist at enkelte av bedriftene som står oppført ikke lenger er i drift. Vi ber derfor alle som har registrert firmatilknytning om å gå inn i mesterregisteret på mesterbrev.no og sjekke om de står oppført med riktig firma og om firmaet har organisasjonsnummer. De som ser at de ikke står oppført med riktig firma eller mangler organisasjonsnummer må sende oss riktige opplysninger via skjema for firmatilknytning på mesterbrev.no så snart som mulig slik at registeret blir oppdatert. Dette er et viktig arbeid da registeret brukes av forbrukere, mestere, myndigheter og andre for å sjekke om en bedrift er en mesterbedrift eller ikke. Vi vil gjøre mestere oppmerksomm på at firmaer som vi ikke mottar organisasjonsnummer til eller som vi ikke finner i andre registre vil bli slettet fra mesterregisteret. Derfor er det veldig viktig at alle sjekker sin firmatilknytning, sier Wulfsberg-Gamre.

Når alle mesterbedrifter er blitt registrert med organisasjonsnummer vil alle adresseendringer som gjøres i Enhetsregisteret også tilkomme mesterregisteret. Firmaopplysninger som mailadresse, webside og telefonnummer må fremdeles sendes Mesterbrev for registrering i registeret.
– Det mesteren må huske på er å melde fra til oss hvis han/hun bytter arbeidsgiver. Det er ingen automatikk i at dette blir registrert i Mesterregisteret.