Overgangsordning på to år for sentral godkjenning

Overgangsordning på to år for sentral godkjenning

Fra 1. januar ble lokal godkjenning opphevet og for å rette litt opp i dette har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) innført en overgangsordning.

Fra 1. januar ble lokal godkjenning opphevet. Samtidig ble sentral godkjenning styrket med nye seriøsitetskrav.

Det har skapt frustrasjoner i bransjene, spesielt med tanke på at langvarig praksis ikke skal telle ved søknad om sentral godkjenning.

Mann med grått hår.
OVERGANG. Avdelingsdirektør Steinar Fretheim i Direktoratet for byggkvalitet opplyser at overgangsordningen innebærer at foretak i en toårsperiode kan få fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis.

 

– For å rette litt opp i dette har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) innført en overgangsordning som innebærer at langvarig praksis godkjennes frem til 1. juli 2018, forteller avdelingsdirektør Steinar Fretheim i Direktoratet for byggkvalitet.

Overgangsordningen innebærer at foretak i en toårsperiode kan få fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis.
– Dette betyr at foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning, kan vurderes etter de mer lempelige kompetansekravene som gjaldt før 1. januar 2016.

Utdanning og praksis

Overgangsregelen gjelder kun kravene til utdanning og praksis.

Sentralt Godkjent
PRAKSIS: Overgangsordningen innebærer at foretak i en toårsperiode kan få fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis.

Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver – og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår, forklarer Fretheim.

Overgangsbestemmelsen gjelder frem til 1. juli 2018. Etter denne datoen skal alle sentralt godkjente foretak oppfylle kompetansekravene fullt ut.
– Den sentrale godkjenningen varer i tre år om gangen før det må søkes på nytt, men for dem som søker på overgangsordningen må likevel oppfylle kravene fra og med 1. juli 2018.

Det lønner seg derfor å starte arbeidet med å skaffe seg den nødvendige kompetansen allerede nå slik at man oppfyller kravene når disse trer i kraft, sier Fretheim.

DiBK vil vurdere saker på nytt

De firmaene som søkte før overgangsordningen trådte i kraft og fikk avslag om sentral godkjenning har fortsatt et håp om å få sentral godkjenning.
– På bakgrunn av overgangsordningen, vil direktoratet vurdere søknader om fornyelse av sentral godkjenning som vi mottok på slutten av 2015, på nytt.

Dersom vedtakene vi har fattet ikke er i tråd med den nye overgangsordningen, vil vi omgjøre disse sakene, sier Fretheim.

Erklæring av ansvar i byggesak

Departementet har også vedtatt en bestemmelse som presiserer at relevant sentral godkjenning normalt skal legges til grunn av kommunene ved erklæring om ansvarsrett, tilsyn med kvalifikasjoner og eventuell vurdering av tilbaketrekking av ansvarsrett.

Saken ble først publisert i Mestern 2, 2016 (PDF)

LES OGSÅ: