Ny avtale med fagskolene

Ny avtale med fagskolene

Mesterbrevnemnda og Rådet for offentlige fagskoler (RFF) har inngått en ny avtale.

Mesterbrevnemnda og Rådet for offentlige fagskoler (RFF) har inngått en ny avtale som innebærer at kandidater med fullført og bestått teknisk fagskoleutdanning, på visse vilkår og innenfor bestemte mesterfag, får fritak for mesterutdanning ved søknad om mesterbrev. Avtalen gjelder for kandidater som følger studieplaner basert på nasjonale planer fra og med 2012 og senere.

Studenter som får godkjent toårig teknisk fagskoleutdanning som tilsvarende mesterutdanning ved søknad må ha:
– Fullført og bestått toårig teknisk fagskoleutdanning godkjent av NOKUT
– Oppnådd karakteren D i alle emner relatert til fordypningen. Unntatt fra karakterkravet D vil da være emnene yrkesrettede realfagsemner (matematikk – fysikk), yrkesrettet kommunikasjon (norsk – engelsk) og lokalt valgte emner.
– I emner hvor det er avlagt eksamen er det eksamenskarakteren som teller.

For kandidater som har fulgt studieplaner basert på nasjonale planer fra og med 1999 til og med 2011 gjelder egne regler som ikke omfattes av denne nye avtalen. Ta kontakt med Mesterbrevnemnda for nærmere informasjon.