Mesterbrev er opptatt av at mesterne skal markedsføre seg med mestermerket – men kun de med gyldig mesterbrev. Mestermerket er mønsterbeskyttet. Det er kun registrerte, aktive mestere som har rett til å benytte merket i næringsvirksomhet. Å være aktiv mester vil si at årsavgiften er betalt (jf. §5 i lov om mesterbrev).

For å få tilsendt logoen kan du sende en e-post til post@mesterbrev.no eller ringe 23 08 83 62. Vi må ha mesternummer og navn før mestermerket sendes ut.

Merket fås i jpeg-, ai- og eps-format.