Mesterbrevordningen foran en ny vår

Mesterbrevordningen foran en ny vår

Etter lang tid med politisk dragkamp for å få økt årsavgiften, har vi endelig fått et historisk gjennombrudd. Politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at årsavgiften for 2019 skal økes til kr 1500 slik NHO og LO ba om.

Etter lang tid med politisk dragkamp for å få økt årsavgiften, har vi endelig fått et historisk gjennombrudd. Politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at årsavgiften for 2019 skal økes til kr 1500 slik NHO og LO ba om.
Av Kristian Ilner, NHO
Med dette har Mesterbrevnemnda fått større handlingsrom til å fortsette det krevende, men givende og viktige arbeidet med å utvikle mesterbrevordningen videre og møte bransjenes behov for relevante og attraktive mesterfag. Samtidig kan det legges større trykk på arbeidet for å få på plass et moderne mesterregister.

Mesterbrevnemnda står foran store oppgaver. Det blir viktig å synliggjøre ordningen og sikre den den anerkjennelsen den fortjener, og dette må NHO og LO bidra til. Det skal være et konkurransefortrinn å være mesterbedrift. Mesterbrevet må i enda større grad bli en karrierevei for unge håndverkere som ønsker både fordypning i faget sitt og en solid kompetanse til å drive og lede en håndverksbedrift.

Mesterbrevordningen støtter opp om helt sentrale prinsipper og verdier som seriøsitet og kvalitet. Dette må vi verne om og utvikle videre. Med den nye teknologien åpner det seg nye muligheter. Også her må Mesterbrevnemnda, som forvalter læreplanene, ta eierskap. Med digitaliseringen og robotiseringen av håndverket vil også fagene gradvis endres. Det vil kunne gi mesterutdanningen nye spennende elementer i kompetansemålene.

Til sist trenger vi en sterk mesterbrevordning som sammen med fagskolen ut- gjør den høyere yrkesfaglige kvalifikasjonen. I dette arbeidet står vi fortsatt i startgropen.
En viktig kampsak blir blant annet å løfte den høyere yrkesfaglige kvalifikasjonen til nivå 6 i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket er et felles system, med 8 nivåer, som beskriver nivået på ulike kvalifikasjoner i Norge.

Med ny og høyere årsavgift får Mesterbrevnemnda og sekretariatet det handlingsrommet de trenger for å drifte sine oppgaver og løfte ordningen videre. Dette er gode nyheter for NHOs mange mesterbedrifter. Det må også være et mål at vi kan synliggjøre mesterbrevordningen enda mer i NHOs politikk.