Mesterbrev om karrieremuligheter

Mesterbrev om karrieremuligheter

Mesterbrev informerer om det å velge yrkesfag, og hvilke karrieremuligheter som finnes ved å velge yrkesfag.

Møtte rådgivere fra Oslo og Akershus

Mandag 18. februar arrangerte Oslo Håndverk og Industriforening i samarbeid med Mesterbrev seminar for rådgivere i Oslo og Akershus.

Målet var å gi rådgiverne best mulig informasjon om det å velge yrkesfag samt hvilke karrieremuligheter som finnes ved å velge yrkesfag.

Mesterbrev var representert ved informasjonsansvarlig Roger Nyborg som fortalte om mesterbrevet som en karrierevei.

Rekrutteringssamarbeid

Byggenæringens Landsforening og deres bransjeorganisasjoner har startet en rekrutteringskampanje mot studievalget 1. mars.

Mesterbrev er med i gruppen som jobber for å få flere til å velge yrkesfag.

Følg med på våre Facebooksider og del gjerne innhold vi har på disse sidene.

Utdanningsmesser

I samarbeid med NHO deltok Mesterbrev på ulike utdanningsmesser i Oslo-området i slutten av januar og begynnelsen av februar.

Til å fortelle om mesterbrev som karrierevei deltok tømrermester Espen Eilertsen, daglig leder i mesterbrev Johanne Wulfsberg-Gamre og Kathrine Flisram

 

Mesterbrev informerer på messe.
INFO: Mandag 18. februar arrangerte Oslo Håndverk og Industriforening i samarbeid med Mesterbrev seminar for rådgivere i Oslo og Akershus. Daglig leder i mesterbrev Johanne Wulfsberg-Gamre og tømrermester og Espen Eilertsen. FOTO: Kathrine Flisram.

LES OGSÅ:

Saken ble først publisert i Mesteren 1, 2016 (PDF)