Mester-quiz med overraskende resultater

Over 2500 gjennomførte Mesterbrevnemndas uhøytidelige utdannings-quiz, eller undersøkelse om du vil, før fristen for å søke videregående utdanning gikk ut 1. mars. Nå er fordelingen klar.

MESTER: Daglig leder for Mesterbrevnemnda, Johanne Wulfsberg-Gamre, er god fornøyd med resultatet av mester-quizen på nett og mobil så langt. FOTO: Terje Haugen

Og tre av 10 som har svart anbefales å bli tømrermester, ifølge en uhøytidelig utdannings-kartlegging fra Mesterbrevnemda.

Mesterbrevnemnda lanserte nemlig en quiz i samarbeid med NRK Anno-seriens andre sesong, som ble avsluttet i slutten av februar. Den populære serien har i stor grad tatt for seg tradisjonelle mesterfag, men satt til en helt annet tid.

– Oppgaven på vår side er å vise at mesterutdanningen, og mesterbrevordningen slik den er i 2016, er framtidsrettet og relevant, sier daglig leder for Mesterbrevnemnda, Johanne Wulfsberg-Gamre.

Viktig målgruppe

Hun forteller videre at å nå utdanningssøkende på nett, og da spesielt på de mobile plattformene, er en viktig kommunikasjonskanal for å nå kommende fagfolk og mesterbrevinnehavere.

Quizen, som fortsatt ligger på quiz.mesterbrev.no, er i denne omgang derfor myntet på de som skal velge videregående utdanning. i

Mange svarer og deler

Mesterbrevnemnda har ikke bedt om å få for eksempel alder eller bosted fra deltagerne i quizen,

– Men etter alt å dømme har vi truffet målgruppen bra, forteller Wulfsberg-Gamre videre.

Anonymiserte data viser at rundt 2500 personer i snitt har brukt 4 minutter på quizen, og at rundt tre kvart av alle brukerne har gjort det via mobilen.

Resultatet av quizen kan deles på Facebook, slik at venner og kjente kan se resultatet av testen din, altså hvilken mester du ble.

– Presisjonsnivået med tanke på utdanningsvalget er naturlig nok ikke av det høyeste i en slik sammenheng, men blant de tre forslagene fra testen er det like vel mye som stemmer med det vi vet fra før, forteller Johanne videre.

Tømreremesteren mest pop, tett fulgt av skredder og baker

For det tradisjonelle tømrerfaget legger seg nemlig på topp som det mest anbefalte mesterfaget fra quizens side, og en tømrermester-tilværelse ser dermed ut til å friste mange.

– Og det er jo meget gledelig. Men noe overraskende ser vi også at skredder- og baker-faget også topper resultat-statistikken. Dette tror vi henger sammen med at flere ønsker å gå i kreative retninger.

Samtidig ser vi at de som har tatt quizen skjønner at de trenger kompetanse på det å være leder og drive en bedrift. Det er sentralt i Mesterbrevet, avslutter Wulfsberg-Gamre.

OG SLIK BLE FORDELINGEN TOTALT:

SVAR: Over 2500 gjennomførte Mesterbrevnemndas uhøytidelige utdannings-quiz, eller undersøkelse om du vil, før fristen for å søke videregående utdanning gikk ut 1. mars. Nå er tallene klare.
SVAR: Over 2500 gjennomførte Mesterbrevnemndas uhøytidelige utdannings-quiz, eller undersøkelse om du vil, før fristen for å søke videregående utdanning gikk ut 1. mars. Nå er tallene klare.