Vi søker prosjektleder som skal digitalisere og videreutvikle Mesterbrevnemndas arkiv og saksbehandlingssystem 

Mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring. Nærings- og fiskeridepartementet forvalter loven, og oppnevner Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Partene i arbeidslivet er representert i nemnda. Mesterbrevordningen omfatter mestere i over 70 ulike fag.

Mesterbrevnemnda har til nå tildelt 46 500 mesterbrev i over 90 mesterfag. Nemnda utvikler og styrer mesterutdanningen og har ansvar for mesterbrevordningen i Norge. Mesterregisteret inneholder offentlig informasjon om mestere i alle mesterfag, og vårt arkiv er nært knyttet til dette.

Mesterbrevnemndas arkiv er bygget opp kontinuerlig siden dagens mesterbrevlov trådte i kraft i 1987. Vi søker nå en prosjektleder som skal gjennomgå, bevare og digitalisere dokumentasjon fra vårt rikholdige arkiv. Samtidig skal vi innføre et nytt arkiv- og saksbehandlingssystem, og du vil være prosjektleder for dette arbeidet. Du vil få ansvar for å utrede løsninger, planlegge prosjekter og gjennomføre disse, alene og sammen med andre. Ved behov vil det være mulig å leie inn ekstrahjelp til praktiske oppgaver.

Vi søker deg som har fagkompetanse innen både arkiv, saksbehandlingssystemer og bruk av historisk kildemateriale. Du som har interesse for håndverk og yrkesutdanning, vil finne jobben særlig interessant. 

Stillingen er et toårig engasjement i 100% stilling. 

Arbeidsoppgaver:

Gjennomgå og sørge for at Mesterbrevnemndas arkiv blir tatt vare på og gjort tilgjengelig, noe som blant annet innebærer å

 • dokumentere hva arkivet inneholder.
 • utrede fortsatt digitalisering av materialet og hvordan det bør gjøres tilgjengelig.
 • innhente faglige råd og i samarbeid med de rette instansene finne en god løsning for sikker lagring av arkivet.
 • planlegge og gjennomføre det praktiske arbeidet.

Anskaffe og innføre nytt system for saksbehandling og arkiv, herunder 

 • utrede og forberede valg av ny digital løsning for saksbehandling og arkiv.
 • utvikle rutiner og dokumentasjon.
 • sikre god integrasjon mellom saksbehandlings- og arkivsystem og mesterregisteret.

Kvalifikasjoner:

 • Du har høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende realkompetanse.
 • Erfaring fra implementering av saksbehandlingssystem.
 • God kjennskap til arkivreglene for offentlig sektor.
 • Erfaring med digitalt arkivarbeid, og digitalisering og tilrettelegging av historisk kildemateriale.
 • Behersker norsk svært godt, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Målrettet og strukturert.
 • Holder oversikt, er nøyaktig og sikrer fremdrift.
 • Analyserer problemstillinger og finner løsninger.
 • Arbeider godt både selvstendig og i forpliktende samarbeid.
 • Fleksibel og positiv.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En jobb med mening og en arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag.  
 • Et trivelig arbeidsmiljø hvor vi er opptatt av å levere kvalitet.
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • En fleksibel arbeidsplass som gjør det mulig å kombinere jobb og privatliv.
 • Lyse og moderne lokaler sentralt på Majorstuen.

Ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Heidi Tveide, mobil: 94 52 18 35.

Fristen for å søke stillingen er 29.11.2020