Kongens fortjenstmedalje til snekkermester Morten Hiorth

Kongens fortjenstmedalje til snekkermester Morten Hiorth

Mesterbrevnemnda gratulerer snekkermester Morten Hiorth som ble tildelt Kongens fortjenstmedalje av Statsforvalteren under en høytidelig seremoni i Oslo snekkermesterlaug tirsdag 15. mars.

Overrekkelsen av Kongens fortjenstmedaljeMorten Hiorth ble tildelt Kongens fortjenstmedalje for sitt utrettelige arbeid for faget og sin store frivillige innsats for å ivareta snekkerfaget, fagutdanning samt styrke fagets status og rekruttering. I begrunnelsen for tildelingen ble Mortens innsats for rekruttering og motivering av ungdom for faget beskrevet som særlig fortjenestefull. Og han ble beskrevet som en brennende tradisjonsbærer og en sjelden ildsjel.

I sin lange karriere har Morten Hiorth hatt store og krevende oppgaver som prosjekter i Oslo konserthus, restaurering av Bygdøy Kongsgård, Statens representasjonsbolig, Høyesterett og restaurering av Slottet.

Morten har hatt et hjertebarn i fagopplæringen og hans frivillige innsats for å styrke fagopplæringen og engasjere ungdom i yrkeskonkurranser har gått langt utover det som er vanlig foreningsaktivitet. Uten denne ulønna innsatsen hadde møbelsnekkerfaget i Norges stått betydelig svakere, het det i begrunnelsen fra Statsforvalteren.