Godt nytt fra Høyre

Høyres landsmøte ble i helgen enig om å styrke yrkesfagene og blant annet gjøre det mer attraktivt med fagutdanning på høyere nivå. Flere bedrifter må få tilgang til arbeidssøkere med eksempelvis mesterbrev, mener Høyre. – Dette er godt nytt. Det er viktig at det legges til rette for at flere med yrkesfaglig bakgrunn utdanner seg videre i faget. Samfunnet trenger gode fagfolk og ledere som blir stående i faget, sier leder i Mesterbrevnemnda Aksel Hagen.

– De som velger yrkesveien holder verdiskapingen oppe mens de er under utdanning, enten det er på det ene eller andre nivået. Mesterbrevet er en viktig karrieremulighet for dem som velger yrkesfag som gjør at de blir stående i faget og er stolte av det. Mesterne gjør en jobb som mange tar for gitt, men som er særdeles viktig for at vi skal kunne opprettholde kvaliteten på håndverksoppdragene som utføres, sier Hagen.

Høyre mener fagskolene må videreutvikles som utdanningsløp, og styrke denne delen av utdanningssektoren, slik at den blir et reelt, mer integrert og høyt ansett alternativ innen høyere utdanning. Dette vil være et viktig bidrag til verdiskaping og omstilling i samfunnet.

Høyre-landsmøtet har også vedtatt at fagskolestudenter bør få samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler.

– Det er et unikt vedtak vi har gjort ved at vi løfter fagskolestudentene inn til disse samme rettighetene. Dette er et viktig signal om at også fagutdanning på høyere nivå er svært viktig for Norge i den omstillingen vi står overfor som nasjon, sier stortingsrepresentant og medlem av utdanningskomiteen, Kent Gudmundsen på Høyres nettsider.

Høyre vil også gjøre fagutdanninger mer internasjonal ved å åpne for at yrkesutdanninger gis mulighet til å utstede fagbrev og fagprøver på engelsk. Dette kan gi norsk ungdom flere internasjonale jobbmuligheter og utenlandske arbeidstakere enklere mulighet til å oppnå fagbrev.