Derfor blir det flere aktive mestere

Det blir flere aktive mestere, igjen.

Siden 2009 som var toppåret med innlemmingen av bilfagene i mesterbrevordningen, har pilen pekt nedover med hensyn til aktive mestere.

I fjor stoppet denne negative trenden og viste en liten oppgang. Registeret talte ved inngangen til 2016 17023 aktive mestere mot 16997 aktive ved inngangen til 2015. Samtidig var det færre passivstillinger sammenlignet med 2014.

Flest mestere finner vi i Hordaland hvor det er 2020 aktive mestere.

Hordaland er også det fylket som hadde flest nye mestere i 2015 med 77 nye mestere. På andre plass finner vi Akershus med 1959 mestere og som fikk 64 nye mestere i 2015.

Deretter finner vi Rogaland med 1572 mestere hvorav 56 mestere ble tildelt mesterbrevet i fjor.

Oslo kommer på en fjerdeplass med 1215 mestere:

I Oslo ble det tildelt 54 nye mesterbrev i 2015.

Illustrasjon som viser at flest mestere finner vi i Hordaland hvor det er 2020 aktive mestere.
VESTLANDET: Flest mestere finner vi i Hordaland hvor det er 2020 aktive mestere.

 

Flest nye mestere i byggfagene

Gledelig er det også å se at antallet nye mestere fortsetter sin positive trend med fortsatt økning. I 2015 ble det tildelt 566 nye mesterbrev mot 544 i 2014. Det ble ikke overraskende tildelt flest mesterbrev innen byggfagene med 519 nye mestere.

I byggfagene er det tømrerfaget som står for den største økningen med hele 330 nye mestere mot 312 i 2015.

Videre ble det tildelt 94 mesterbrev i rørleggerfaget som er det samme antallet som året før, og 40 mesterbrev i murerfaget som er 4 flere enn i 2014.

I anleggsgartnerfaget ble det tildelt 16 nye mesterbrev i fjor noe som er 12 flere enn året før.

 

KAKE: Kaken viser fordelingen mellom aktive mestere fordelt på fagggruppe.
KAKE: Kaken viser fordelingen mellom aktive mestere fordelt på fagggruppe.

 

Færre passivstillinger

I 2013 og 2014 var det henholdsvis 923 og 918 mestere som meldte seg som passive mestere. I 2015 var det 830 som meldte seg passive. Hovedårsaken til passivstillingene er manglende betaling, pensjonering, langtidssykdom og overgang til andre yrker.

Fordelingen på kjønn og alder

Fordelingen på kjønn og alder viser at det er i aldersgruppen 40-69 år de fleste aktive mesterne befinner seg, og det er langt flere menn enn kvinner som blir mestere.

En graf som viser fordelingen på kjønn og alder viser at det er i aldersgruppen 40-69 år de fleste aktive mesterne befinner seg, og det er langt flere menn enn kvinner som blir mestere.
TABELL. Grafen viser fordelingen på kjønn og alder viser at det er i aldersgruppen 40-69 år de fleste aktive mesterne befinner seg, og det er langt flere menn enn kvinner som blir mestere.

Saken ble opprinnelig publisert i Mesteren 1, 2016 (PDF)

LES OGSÅ: