Bygg og Bevar-prisen 2015 til malermester Ole Andreas Klaveness

Malermester Ole Andreas Klaveness er tildelt årets Bygg og Bevar-pris. Det var en stolt og glad prisvinner som fikk overlevert diplom og 50 000 kroner.

Ole Andreas Klaveness med sjekk og blomster
(Foto: Olle Christer Stenby, Bygg og Bevar)
Prisen tildeles for en enestående innsats for malerfaget. Det falt mange hederlige ord om mannen som gjennom en årrekke har utført utallige prestisjefulle arbeider og som alltid har jobbet med opplæring og undervisning. Bedriften har hatt oppdrag på en lang rekke store istandsettinger der teknikk og fagtradisjon har vært helt sentralt. De siste års oppdrag har vært, for å nevne noen, Hesselberg gård, Linderud gård og Hakadal kirke.

Juryformann Sjur Mehlum var full av lovord under utdelingen: – Malermester Ole Andreas Klaveness er nominert for sitt arbeid for malerfaget. Man snakker ofte om håndverksfag som taus kunnskap. Ikke i dette tilfellet. Klaveness er en kraftfull formidler. Aldri redd for å ta ordet og alltid villig til å dele av sin enorme kunnskap om malerfaget.

Prisen på 50 000 kroner skal brukes til videre kompetanseutvikling. Men det er likeså mye anerkjennelsen som er viktig for årets vinner:

-Det er stort å få prisen. Det oppleves inspirerende og som en bekreftelse på hva man driver med. Jeg har som utøvende mulighet til å arbeide med spennende og kompliserte prosjekter. Samtidig har jeg stor glede av å arbeide mye med formidling, sa en takknemlig vinner.

Klaveness har klare planer om prispengene:

-Jeg holder mange foredrag om maling og om hvorfor vi maler. Nå ønsker jeg også å holde flere slike kursrekker for mine ansatte. I tillegg har jeg veldig lyst til å bygge noen sterkere faglige muskler på enkelte områder, særlig omkring enkelte teknikker innenfor mur og silikater. Ikke minst sette meg mer inn i alle de nye produktene innenfor linoljemalingene.

Bedriftene

Ole Andreas Klaveness driver i dag firmaet Klaveness maler- og byggmesterforretning as med 10 ansatte og lærlinger. Selskapet holder til i Oslo og tar oppdrag over det sentrale østlandsområdet.

Heder, diplom og blomster ble også utdelt de øvrige nominerte, Weber Norge ved Camilla Sandem Dhelie og byggmester Inge Kolås as. Til sammen gjenspeiler årets prisutdeling en fantastisk bredde og faglig soliditet.

Juryens medlemmer:

Sjur Mehlum, Riksantikvaren

Jørgen Leegaard, Byggenæringens Landsforening

Kari-Marte Frøyset, redaktør i magasinet Norske Hjem